PROGRAMLARIN SON VERSİYONLARINI KULLANINIZ  !

 HATALI OLAN PROGRAMLARI LÜTFEN BİZE BİLDİRİNİZ  !

 

YARDIMCI PROGRAMLAR

İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

(BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ)

BOYABAT / SİNOP

 ANA SAYFAYA GİT

 

 YENİ EKLENEN veya GÜNCELLENEN DOSYALAR


    TIKLADIĞINIZ ZAMAN DOSYALARI  İNDİRİR!  ÖĞRENCİ KİMLİK PROGRAMLARI


Ziyaretçi Defterimizde yaklaşık bir buçuk aydan bu yana sorun varmış. Hızlı Mesaj gönderebilirsiniz. Mesaj iletemeyen arkadaşlardan özür diliyoruz.  

 

 

 

 

 

Sitemizde yayınladığımız programlarda hatalı gördüğünüz veya anlayamadığınız alanları lütfen bize mesaj ile iletiniz.

Yardımcı olmaya çalışalım, hata var ise düzeltelim ve güncel halini yayınlayalım.

Necdet KARABEK

Görsel Sanatlar Öğretmeni


19 Nisan 2016 Salı

                                     TEREDDÜT EDİLEN KONULARA AÇIKLIK GETİRİLDİ                        

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sağlık Alanı Dal Seçimi ve

İşletmelerde Beceri Eğitimi gibi Tereddüt Edilen Konulara Açıklık Getiren Bir Yazı yayınladı

                 Sağlık Hizmetleri Alanının İlgili Dallarına Geçiş İşlemleri hakkında MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 14.4.2016 tarih ve 4231995 sayı ile Sağlık Alanı, 11. Sınıfların İşletmeye gidip gitmemesi ve Alanlara alınacak öğrenci sayıları gibi tereddüt edilen konulara açıklık getirdi.

Resmi Yazı için TIKLAYINIZ


22 Mart 2016 Salı

!!!  Güncelleme Var !!!

                                              DENEME SINAVLARI ANALİZ PROGRAMI                                        

         Programda, sınıf adı ile okul müdürü adının girileceği hücreler sehven kilitli kalmış, hata düzeltildi. "SINIF TANIMLAMA VE AÇIKLAMA" sayfasına yazılan sınıf adı ile "GİRİŞ 1" sayfasına girilecek olan okul müdürü adı diğer sayfalarda da görülecektir.

        Bu çalışma, 45 kişi mevcutlu bir sınıf için yapılan ve 20 adet deneme sınavı verileri girilerek toplu değerlendirmesi yapılabilen bir çalışmadır. Çalışma Office 2007 ve üzeri versiyonlarda açılmaktadır.  Program biraz yavaş çalışabilir.  (Boyutu 49 MB)

Versiyon: 1.2 Çalışmayı indirmek için TIKLA


19 Mart 2016 Cumartesi

!!!  Güncelleme Var !!!

                                     HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN                        

KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ, EMEKLİ DÖNÜŞÜ ÇALIŞAN VE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN

MAAŞ VE SGK PRİM HESAPLAMA PROGRAMI

           Bu program, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde çalışan Kadrosuz Usta Öğretici, Emekli Dönüşü Çalışan ve Ücretli Öğretmenlerin Maaş ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Primlerinin hesaplanması için hazırlanmış bir çalışmadır. Programın Giriş sayfasında yapılması gerekenler hakkında uyarılar vardır. Bu uyarılar okunup sol tarafında yer alan onay kutucukları işaretlenmelidir. Aksi takdirde program çalışmayacaktır. Programda kişinin istenen durumları seçilip, gece ve gündüz toplam ders saatleri girildiğinde gerekli tüm hesaplamalar yapılacaktır. Programda ayrıca; 1 saatlik ders ücretinin hesaplanması ile bir yıllık veriler girilerek de yıllık hesaplama ve SGK prim miktarı hesaplamaları da yer almaktadır.

V:1.1 - Kadrosuz Usta Öğretici, Emekli Dönüşü Çalışan ve Ücretli Öğretmen Maaş ve SGK Prim Hesaplama Programı TIKLA


28 Şubat 2016 Pazar

Bordro Sayfası, Yaklaşık Maliyet Sayfası Güncellendi! 12 Aylık Bordro Eklendi ! 2016 Yılı!

    HİZMET ALIMI VE İŞÇİLİK MALİYET HESAPLAMA PROGRAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI   

   VERSİYON : 12.3 yüklendi. 

   TEŞEKKÜR!  Sayın Yüksel KENDİRLİ' tarafından bize iletilen Bordro sayfasındaki Süregelen Gelir Vergisi Matrahının hesaplama eksikliği düzeltilmeye çalışılmıştır. Yüksel Arkadaşımıza ilgisi için çok teşekkürler. Umarın doğru güncelleme yapmışızdır.

   TEŞEKKÜR!  Isparta'dan Sayın Ruhi İLHAN hocamızın Yaklaşık Maliyet Hesaplama Sayfasında dikkatini çeken artık günlerde yapılan hesaplama yanlışlığı düzeltildi. Ruhi Hocamıza ilgisi için teşekkür ediyoruz ayrıca; çalışmanın güncel şeklinde dikkatini çeken hataları da bize iletmesini bekliyoruz.

 

    Hizmet Alımı İhaleleri  İşçilik Maliyet Hesaplaması Versiyon 12.3

Hizmet Alımı (Doğrudan Temin) Ödeme Evrakları için TIKLA

         MEB 2016 yılı Temizlik Hizmet Alımı İhalesi bir kişi için birim fiyat olarak % 8 kâr oranı koyarak 2.666,43.TL'yi geçmeyecek şekilde ayarlanmasını istemiştir. Öncelikle bu miktarın nereden geldiğini görelim:

         2016 Yılı Asgari Ücret : 1.647,00.-TL'dir. Bu miktara % 22,5 oranında 370,58.-TL İşveren Sigorta Pirimi eklenerek 2.017,58.-TL Asgari İşçilik Maliyeti bulunur. Asgari İşçilik Maliyetine % 4 oranında Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler  80,70.-TL eklenerek 2.098,25.-TL. İşçilik hesabında esas alınacak birim fiyat Sınır Değer belirlenir.Yani;

          1.647,00 + 370,58 + 80,70 = 2.098,278.-TL (Sınır Değer)

 

         Yüklenici Karı Hesabı Ekleme:

         2.017,58 * % 8 (MEB'in verdiği kâr oranı) = 161,41.-TL

         2.017,58 + 161,41 + 80,70 = 2.259,69.TL (Yaklaşık Maliyet)---Yaklaşık Maliyetin üzerindeki teklifler ihale dışı olur.

 

         2.259,69-TL+ (%18 KDV) 406,74.-TL = 2.666,43.-TL  olarak MEB'in belirttiği birim fiyat miktarı çıkacaktır. Burada teklifler alınırken MEB'in belirlediği miktarın Yaklaşık Maliyet gibi algılanmaması gerekir. Yaklaşık Maliyet KDV hariç olarak alınır ve ödeme yapılırken eklenir, bir başka deyişle bütçenin belirlenmesi için ön hesaplamada ele alınır.  Yaklaşık Maliyet KDV hariç 2.259,69.-TL'dir. Bu hesaplama Hizmet Alımı İhaleleri  İşçilik Maliyet Hesaplaması Versiyon 12.3 programımızda vardır.

 

          Sınır Değer: Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, Sınır Değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin, ihale dışı olup olmayacağı şartnamede veya Teklif Mektubunda belirtilmeli ve ihalede bu duruma göre hareket edilmesi gerekir.

         İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.

         Bütün hizmet ve yapım işlerinde sınır değer tespiti yapılacaktır.

        Sınır değerin altındaki tekliflerden yaklaşık maliyete göre kesin teminat alınacaktır.

 

 

 

 


21 Ocak 2016  Perşembe Saat:22:18

   HALK EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN KURS BİTİM TARİHİ HESAPLAMA PROGRAMI  

Yıllık Plan Sayfasında Güncelleme Yapıldı ! :)

 

Programa farklı bir yıllık plan daha eklendi.

 Güncel KURS HESAPLAMA PROGRAMI- 2 Çeşit Yıllık Planlı-Sıkıştırılmış Excel Dosyası Versiyon :6.4- 21.01.2016

 

(Yıllık Planlı) Halk Eğitim Merkezleri için Kurs Tarih Hesaplama Programı V:6.4 TIKLA


03 Ocak 2016 Pazar

!!!  Güncelleme Var !!!

"Sınıf Bazında" ve "Tümü" olan seçim alanı sehven kilitli kalmış, açıldı.

                       BEDEN KİTLE INDEKSİ (BKI) HESAPLAMA TABLOSU                        

          Beden Kitle İndeksi Hesaplama Programında güncelleme yapıldı. Liste 692 kişilik hazırlandı. Bazı küçük ayrıntılar eklendi. İster tüm listenin, istenirse sınıf bazında hesaplama verisi alınabilmektedir. Hesaplama belli bir tarihten sonra doğanlar yani belli yaş aralığı için yapılmaktadır. Bu tarih programda üste solda yer almakta olup, her gün değişmektedir.

Beden Kitle Indeksi (BKI) Programı için TIKLAYINIZ V:2.1


31 Aralık 2015 Perşembe

!!!  Güncelleme Var !!!

                  HUZUR HAKKI VE EK ÜCRET HESAPLAMA PROGRAMI                  

          Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödemesi Programında bazı güncellemeler yapıldı. Dönem olarak  "TÜM" seçtiğimizde Ek Ücret alanında hesaplama yapmıyordu, düzeltildi. Maaş Katsayısı  ve  Damga Vergisi Oranının  yıl seçilerek ekrana gelmesi sağlandı ve bu verilerin de "Katsayı ve Oranlar" sayfasına işlenmesi için alan açıldı. Puantajın altında yer alan resmi yazıda küçük düzenlemeler yapıldı. Örnek Ödeme Emri Belgesine bordro rakamları yansıtıldı. Talep Formu (Ek-1)'de düzenleme yapıldı. Versiyon: 3.0

(Excel 2003 - Versiyon:3.0- Güncel Hali - Huzur Hakkı ve Ek Ücret Hesaplama Programı için TIKLA


07 Kasım 2015 Cumartesi

!!!  Güncelleme Var !!!

      İLK VE ORTA OKULLAR İÇİN   

          E-OKUL KÜNYE DEFTERİNDEKİ BİLGİLERİ LİSTE HALİNDE DÜZENLEME PROGRAMI         

     OKUL İDARECİLERİNİN KULLANABİLECEĞİ BİR PROGRAMDIR   

Program için TIKLAYINIZ

       ÖNEMLİ: İndirdiğiniz "KÜTÜKTEN AL" dosyasını tıkladığınız an program hemen çalışacaktır. Bu nedenle programı indirdikten sonra hemen tıklamayınız. İlk önce; E-okuldan; "Öğrenci Künye Defteri"nden bir sınıfın bilgilerini    Microsoft Excel XLS " olarak" "C" sürücüsü içine "nihat" adı ile kaydediniz, sonra "KÜTÜKTEN AL" programını çalıştırınız.

              Bu Program ile öğrencilerin e-okulda yer alan; T.C. Kimlik No, Ana Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe, Nüfus Cüzdan Sıra No ve Öğrencinin bir önceki geldiği okul bilgilerini Excele atabilirsiniz. Tüm bu bilgiler bir tuş ile gerçekleşmektedir.  Yapmanız gereken çok kolay. Aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz yeterlidir.

1.e-okuldan; "Öğrenci Künye Defteri"nden bir sınıfa ait bilgilerini   Microsoft Excel XLS  olarak C Sürücüsü içine "nihat" adı ile kaydediniz.

2.Aşağıdaki linkten indirdiğiniz "KÜTÜKTEN AL" dosyasını tıklayınız. Bu dosya adını hiç değiştirmeyiniz. İşlem hemen otomatik başlayacaktır.

3.İşlemin başlamasıyla sonuçlanması bir saniye sürecek ve size dosyayı hazırlayacaktır. Hazırlanan bu dosyayı kapatırken dosya  hangi sınıf ise o ad ile istediğiniz yere sınıf adı ile kayıt yapınız. BU KADAR :)

5.Diğer sınıflar için de aynı işlemi yapınız.

6.Yalnız; listesini hazırlamak için C sürücüsü içine atacağınız yeni sınıfa ait dosya adı her seferinde nihat olarak kaydedilecektir.

 

Resimli Anlatım Çalışması için TIKLAYINIZ

Program için TIKLAYINIZ


26 Ekim 2015 Pazartesi

Yine Güncelleme Yapmak Zorunda Kaldık :)

           KBS DOSYASI HAZIRLAYAN EK DERS PUANTAJ PROGRAMINI        

Güncelleme Sebebimiz: Programın Puantaj sayfasında koordinatör öğretmene sehven 1 saatten fazla giriş yapılamıyordu ve "var-yok" seçilemiyordu, düzeltildi. Program, Akçaabat Mesleki Eğitim Merkezinden Umut KABAKCI meslektaşımızın bu durumu farketmesi üzere güncelleme yapılmıştır.   

   Programı denemenizi tavsiye ederiz!      

             Bu çalışma şu anda 40 personel için yapıldı. Çalışmada, Puantaj ve Diğer Ek Yapılan çalışma sayfalarına veriler girilerek son aşamada ayrı şekilde bir KBS Dosyası hazırlanmaktadır. Programın en önemli özellikleri arasında ilk ve son haftalardaki eksik gün konusunun çözülmüş olmasıdır. Programa ait açıklama içerisindedir.

Sizlerin de tavsiyeleri doğrultusunda programa son şekli verilerek yayınlanacaktır.

                      "KBS Dosyası Hazırlayan Ek Ders Programı V:2.1 " makro içerdiği için Office 2007 versiyonunun alt sürümlerinde makroları etkinleştirme işleminde  sorun yapmaktadır. Çözüm için; ya Office 2010  ya da Office 2007 versiyonunun üst sürümlerinin bilgisayarımızda kurulu olması gerekmektedir. Aksi takdirde program çalıştırılamayacaktır. Programda makro güvenlik ayarı düşürülmelidir. Güvenlik ayarı düşürülme anlatımı program içindedir.

Versiyon :2.1 Yeni KBS Dosyası Hazırlayan Puantaj Programını indirmek için TIKLAYINIZ


26 Ekim 2015 Pazartesi

Yine Güncelleme Yapmak Zorunda Kaldık :)

   HALK EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN KURS BİTİM TARİHİ HESAPLAMA PROGRAMI  

DEĞİŞİM SEBEBİ : V:4.4 Versiyonunda, yarıyıl tatilinde düzenleme yapıldı. I.Y.Y. tatili olarak; ilk Cumartesi tatil başlatıldı, II.Y.Y başlamasından önceki Pazar, son tatil günü olarak ayarlandı. Detaylardaki yarıyıl tatilindeki hata da düzeltildi.

            Programdaki formül hataları düzeltildi. Programa yeni eklemeler yapıldı. Bunlar; Kurs Başvuru Belgesi ve Yoklama Çizelgesinin eklenmesi ayrıca; tatil günleri ile ilgili işlemlerin daha sabit ve pratik hale getirilmesi şeklinde yapılmasıdır. Eklenen bu özellikler diğer verilerle bağlantılı şekilde ayarlanmıştır. Programa bilgi için yıllara göre Resmi Tatiller Takvimi de eklenmiştir...V:5.0 TIKLA

                Programın var olanlar durumları ise; Kadrolu ve Usta Öğretici Puantajı alınabilmekte, Kurs Bitim tarihinin seçenekli olması,  yarıyıl tatilinde kursun devam edip etmeyeceğine ait sorgu seçeneği ve detay listesinin kurs bitim tarihine kadar yapılmış olmasıdır.

                Halk Eğitim Merkezlerinde kadrolu ve usta öğreticiler tarafından açılacak kursların bitim tarihinin hesaplanması için yapılmış olan çalışmadır. Güncelleme yapıldıkça yeni versiyonu sitemize eklenecektir.

Kurs Tarih Hesaplama Programı V:5.0 TIKLA


07 Ekim 2015 Çarşamba

!!!  Hatanın Sebebi Belirlendi !!!

Programı sorunsuz şekilde siteye atmıştık. Ancak; e-okul sisteminde  yine farklı bir uygulama yaptıklarından çalışmamız işlem yapılamaz duruma gelmiş, sorun belirlendi...

Sınıf Bilgileri " Microsoft Excel XLS " olarak kayıt yapılacaktır.

Ekran Raporları altında “Acticex Gösterici (Windows)” olan işaretlenecek ve açtığınız sınıfa ait dosyanın kayıt alanı da “Microsoft Excel XLS” olanı seçilecektir.

        E-OKUL KÜNYE DEFTERİNDEKİ BİLGİLERİ LİSTE HALİNDE DÜZENLEME PROGRAMI    

 OKUL İDARECİLERİNİN KULLANABİLECEĞİ BİR PROGRAMDIR

       ÖNEMLİ: İndirdiğiniz "KÜTÜKTEN AL" dosyasını tıkladığınız an program hemen çalışacaktır. Bu nedenle programı indirdikten sonra hemen tıklamayınız. İlk önce; E-okuldan; "Öğrenci Künye Defteri"nden bir sınıfın bilgilerini    Microsoft Excel XLS " olarak" "C" sürücüsü içine "nihat" adı ile kaydediniz, sonra "KÜTÜKTEN AL" programını çalıştırınız.

              Bu Program ile öğrencilerin e-okulda yer alan; T.C. Kimlik No, Ana Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe, Nüfus Cüzdan Sıra No ve Öğrencinin bir önceki geldiği okul bilgilerini Excele atabilirsiniz. Tüm bu bilgiler bir tuş ile gerçekleşmektedir.  Yapmanız gereken çok kolay. Aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz yeterlidir.

1.e-okuldan; "Öğrenci Künye Defteri"nden bir sınıfa ait bilgilerini   Microsoft Excel XLS  olarak C Sürücüsü içine "nihat" adı ile kaydediniz.

2.Aşağıdaki linkten indirdiğiniz "KÜTÜKTEN AL" dosyasını tıklayınız. Bu dosya adını hiç değiştirmeyiniz. İşlem hemen otomatik başlayacaktır.

3.İşlemin başlamasıyla sonuçlanması bir saniye sürecek ve size dosyayı hazırlayacaktır. Hazırlanan bu dosyayı kapatırken dosya  hangi sınıf ise o ad ile istediğiniz yere sınıf adı ile kayıt yapınız. BU KADAR :)

5.Diğer sınıflar için de aynı işlemi yapınız.

6.Yalnız; listesini hazırlamak için C sürücüsü içine atacağınız yeni sınıfa ait dosya adı her seferinde nihat olarak kaydedilecektir.

Resimli Anlatım Çalışması için TIKLAYINIZ

Program için TIKLAYINIZ


05 Ekim 2015 Pazartesi

Güncelleme Yapıldı

                                   PROJE PROGRAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI                              

Proje Programında görsel düzenlemeler yapıldı. Versiyon 6.3

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

Versiyon 6.3 Tarih:05.10.2015 Program için TIKLA

Versiyon 6.2 Tarih:14.11.2014 Program için TIKLA

Boyut: 30,5 MB

Komik Ama Zihin Açıcı Projeleri Görmek İçin TIKLAYINIZ

PROJE RAPORUNUN YAZILMASI


27 Eylül 2015 Pazar

Güncelleme Yapıldı

                          KULÜP SEÇİM PROGRAMINDA DÜZENLEMELER YAPILDI                   

          Bu program ne işe yarar: Bu programa okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenler girildiğinde,  kulüp seçim süreci çok daha kolay olacaktır. Sınıf Rehber Öğretmenlerine sınıf listesi verilerek kulüp seçimi çok rahat yapılabilecek, kulüp takip listesi verilerek de işler çok daha kolay olacaktır. Ayrıca; sınıflara da öğrencilerin kulüp seçim listesi verilebilecektir.

          Daha önce yapılmış olan program güncellenerek sitemize atılmıştır.

Kulüp Seçimi Yapılması için Program

(27/09/2015 tarihinde güncelleme yapıldı VERSİYON:3.1)

Sosyal Etkinlik Toplum Hizmeti Proje Öneri Formları

(Bu form 4 sayfalık formdur. A3 kağıdına arkalı önlü olarak sırasına göre yerleştirip çoğaltarak öğrencilere dağıtabilirsiniz. Toplu halde olmuş olur.)


19 Eylül 2015 Cumartesi

Güncelleme Yapıldı

   ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİ TAKİBİ İÇİN FOTOĞRAFLI LİSTE HAZIRLAMA PROGRAMI  

Açıklama

1- Okulunuzdaki tüm öğrencilerin fotoğraflarını, öğrenci numaralarına göre adlandırınız.

2- Fotoğrafların tamamını "C" sürücü içine "resimler" adı altında bir sarı klasör içine atınız.

3- Fotoğraflar .jpg uzantılı olmalıdır. Fotoğrafların boyutları vesikalık fotoğraf kadar olabilir, bundan az-çok küçük yada büyük olması sorun teşkil etmez.
4- Bu sayfaya sınıf/şube-dönem ve okul adı giriniz ve yazılış şekli, "ÖĞRENCİ BİLGİLERİ" sayfasındaki sınıf/şube yazılış şekli ile aynı olmalıdır.
5- "ÖĞRENCİ BİLGİLERİ" sayfasına girişleri yapınız.
6- Bir tane de 0.jpg (sıfır) numaralı boş bir fotoğraf şablonu hazırlayıp bunu da sarı klasör içine atınız.
İndir
7- Bu çalışma makro içerdiği için güvenlik ayarı düşürülmelidir.
Güvenlik ayarı düşürülme anlatımı program içinde mevcuttur.
8- Bu işlemleriniz tamam ise "FOTOĞRAFLI LİSTE" sayfasında istediğiniz sınıfı tıklayınız, fotoğraflı öğrenci listesi oluşacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Mutlaka tüm öğrencilerin fotoğrafları "C" sürtücüne atılmış olmalıdır. Fotoğrafı olmayan öğrencinin fotoğraf alanı boş çıkacaktır.

 

  Program için TIKLAYINIZ

Versiyon: 4.1 Tarih: 12 Ekim 2015

Okulumuz Öğretmenleri için Okulumuz Öğrenci Fotoğrafları TIKLA


13 Eylül 2015 Pazar

        SİZDEN MESAJ VAR !!!   

             Ankara Altındağ Mahir İz Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden Arapça Öğretmeni Emrah TOKATLI Hocamızın gönderdiği teşekkür mailini sizlerle paylaşmak istedik. Emrah Hocamızın mesajı:

           Hocam Merhaba; Geçtiğimiz yıllarda excelde hazırladığım sınav analiz programını beğenmeyip nette bir göz atayım diye açmışken sizin sayfanızla karşılaştım. İncelemeye başladım Şuan 2,5 saat oldu :) Düşündüğüm ama yapamadığım her şeyi yapmışsınız. Emeğinize sağlık teşekkür etmek istedim. Allah razı olsun... Yaptığınız çalışmalar çok önemli ve güzel çalışmalar olmuş. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum...” demiş, biz de kendisine okul müdürlüğümüz olarak teşekkür eder, saygılar sunarız. Allah hepimizden razı olsun Sayın Hocam Emrah Hocam…


30 Ağustos 2015 Pazar

    PANSİYON PROGRAMI   

 (Yatılı Liselerin özellikle İmam-Hatip Liselerinin Kullanabileceği Geniş Kapsamlı bir Pansiyon Programı)

Bu program Samsun İmam-Hatip Lisesinde Edebiyat Öğretmeni (BT Formatör Öğretmen) olarak görev yapan kardeşim Nihat KARABEK tarafından hazırlanmıştır. Program Pansiyonlu Yatılı Liselere ve özellikle İmam-Hatip Liselerine hitap edecek şekilde hazırlanmış çok geniş kapsamlı bir çalışmadır. Program, okulların pansiyon işleyişlerine yardımcı olacak ve yön verecek özellikte ve sesli yönlendirmelidir. Nihat KARABEK'e teşekkür ediyoruz. Programı deneyiniz,  farkına vardığımız hatalar var ise de mutlaka bize iletiniz. Giriş Şifresi :1

Pansiyon Programını indirmek için TIKLAYINIZ

Sıkıştırılmış boyutu: 47,4 MB


10 Temmuz 2015 Cuma

Güncelleme Yapıldı

    HİZMET ALIMI VE İŞÇİLİK MALİYET HESAPLAMA PROGRAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI   

   VERSİYON : 11.5 yüklendi. 

   YENİ Hizmet Alımı İhaleleri  İşçilik Maliyet Hesaplaması Versiyon 11.5

Hizmet Alımı (Doğrudan Temin) Ödeme Evrakları için TIKLA

(HİZMET ALIMI HESAPLAMA İLK VERSİYONU) TIKLA Versiyon 9.2


22 Haziran 2015 Pazartesi

   KPSS 2015/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR  

EXCEL SAYFASI OLARAK DÜZENLENDİ

  Ortaöğretim Kadro ve Pozisyonlar EXCEL olarak TIKLA 

ÖSYM'nin yayınladığı PDF olarak indir

KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzu yayınlandı.  Adaylar tercihlerini 22 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’yegönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 1 Temmuz 2015 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.ÖSYM


     17 Haziran 2015 Çarşamba

100 Kişilik Huzur Hakkı Programı Eklendi

100 Kişilik Huzur Hakkı Programı Konya Ereğli'den Ramazan DEMİR Hocamızın isteği üzere hazırlanmıştır. Umarım Faydalı olur...

 Güncelleme Var

          "Yıl Sonu Beceri Sınavı Sınav Dönem Sayısı" ile "Gösterge Rakamı" çarpımında sorun varmış düzeltildi. Ayrıca; "Mesleki İhtisas Komisyonu"ndaki Meslek Dersi Öğretmenleri göstergesindeki yanlışlık da düzeltildi.

(Excel 2003 - Versiyon:2.7- Son Hali - Huzur Hakkı ve Ek Ücret Hesaplama Programı için TIKLA

HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ İÇİN Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü YAZISI

     2015 YILI 1.DÖNEM (OCAK-HAZİRAN) HUZUR HAKKI ve EK ÜCRET TALEPLERİ İÇİN   

22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ SON GÜNDÜR

       Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından her yıl istenen  Huzur Hakkı ve Ek Ücret Ödeme talep işlemlerini, 2015/1 Dönem için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 25.05.2015 tarih ve 5361509 sayılı yazısı ile 12 Haziran 2015 tarihine kadar işlem yapılmasını istenmiş ve bu yazı gereği birçok okul çalışmalarını yapmıştı. Ancak; geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü sayfasında konu için resmi yazısını yayınlamıştır. Site haberinde  "2015 Yılı Ek Ücret ve Huzur Hakkı Talep Formu Okul Uygulamaları bölümüne eklenmiştir. İlgili form 22/06/2015 tarihi mesai bitimine kadar Okul Uygulamaları bölümüne kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılarak doldurulacaktır."  denmiştir.

       Talep girişleri MTEG Müdürlüğü şifreli giriş sayfasında aşağıdaki resimde görüldüğü gibi kişi bazında ve 2015/1 1.Dönem için "Ek Ücret" ve "Huzur Hakkı" olarak ayrı ayrı miktar girilerek işlem yapılacaktır. Talep miktarları brüt olarak girilecektir. Programımızı bu hesaplama işlemine yardımcı olacak şekilde yeniden güncelledik.TIKLA

(Excel 2003 - Versiyon:2.7- Son Hali - Huzur Hakkı ve Ek Ücret Hesaplama Programı için TIKLA

 V:2.4 Huzur Hakkı ve Ek Ücret Hesaplama Programı TIKLA


13 Haziran 2015 Cumartesi

Güncelleme Var

Ders giriş satır sayısı 300'e çıkarıldı. Bazı köprüler oluşturuldu.

                              NORM HESAPLAMA PROGRAMINI DENEYİNİZ !                          

         Okutulan dersler karşılığında oluşacak norm sayısının belirlenmesine yardımcı olacak bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda ilgili alanlara okutulan dersler, şube veya gurup sayıları ve ders saatleri girilerek norm belirlemesi yapılabilecektir. Program Office 2007 ve üzeri versiyonlarda kullanılmalıdır. Ayrıca; Makro Güvenlik Ayarı düşürülmelidir. Programda hatalar fark edildikçe güncellemeler yapılacaktır.

V:2 (Yeni) Norm Hesaplama Programı için TIKLA

 V:1 (Eski) Norm Hesaplama Programı için TIKLA


     05 Haziran 2015 Cuma

2015 YILI 1.DÖNEM (OCAK-HAZİRAN) HUZUR HAKKI ve EK ÜCRET TALEPLERİ İÇİN

12 HAZİRAN 2015 CUMA SON GÜNDÜR

         Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 12 Haziran 2015 Cuma gününe kadar 2015 Yılı 1.Dönem (Ocak-Haziran) Huzur Hakkı ve Ek Ücret taleplerini Ek-1 Formuna işlemeleri ve resmi yazı gereği işlem yapmaları gerekmektedir.

         Talep miktarının belirlenmesi için hazırlamış olduğumuz program Ek-1 formu da ekleyerek güncelleme yapılmıştır.

        2015 Yılı 1.Dönem (Ocak-Haziran) Huzur Hakkı ve Ek Ücret talepleri, öğrencilerinin mesleki eğitimlerini "okulda" ya da "işletmede" yaptıran okullarda görev yapan meslek dersi öğretmenleri için yapılacaktır. Bu talep miktarına okul müdür ve yardımcılarının katılabilmesi için Atölye ve Meslek Dersi öğretmeni olması gerekmektedir. Talep miktarına Yılsonu Beceri Sınavı Huzur Hakkı talebi eklenmeyecektir.

Huzur Hakkı ve Ek Ücret Hesaplama Programı (Ek-1 içeren) için TIKLA


08 Mayıs 2015 Cuma

       2014 YILI EK ÜCRET VE HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ TALEP EDİLEBİLECEK     

        2014 yılı içinde ödenmeyen Ek Ücret ve Huzur Hakkı ödemelerini talep edecek olan okul/kurum müdürlükleri; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesi Okul Uygulaması bölümünde yer alan Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek Talep Formunu 15/05/2015 tarihine kadar doldurarak ödeneklerini talep etmeleri gerekmektedir.

       Okul müdürlükleri, ihtiyaç duyulan ödenek tutarını, 2014 Maaş Katsayısı ve ilgili gösterge rakamları ile hesaplayarak talep etmeleri gerekmektedir. Ödenek gönderildiği halde ek ücret ve huzur hakkı ödemelerini hak sahiplerine yapmayan okulların ödenekleri Haziran ayı sonunda tenkis edilecektir. 2014 yılında ödeme yapan okul/kurumların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

       Ayrıca; 2015 yılı ek ücret ve huzur hakkı ödemeleri için daha sonra talep toplanacaktır denmektedir.

 

Tenkis Nedir? : Devlet kurumlarında sıkça rastlanan, Devlet Osmanlıca'sında yerini alan güzide bir kelimedir. Genelde bir yerden alınıp diğer yere aktarılma için kullanılır. Bütçede tenkis yapılıyorsa bir harcama kaleminden diğerine aktarım yapılır.

Huzur Hakkı ve Ek Ücret Hesaplama Programı için TIKLA

İlgili Resmi Yazı için TIKLA


29 Nisan 2015 Çarşamba

Bir Güncelleme daha Yapıldı

                  STAJ VE SÖZLEŞME PROGRAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI             

VERSİYON : 6.2 TARİH : 29 Nisan 2015. Birkaç güncelleme yapıldı. "Dilekçe Geldikçe No Gir" sayfasında öğrenci numarası açılır liste olarak yapıldı. Yine bu sayfada işletme isimleri de "Yeni Sözleşme Başlığı" sayfasında girilen işletme adı, il ve ilçe adı ve özel-devlet durumunun da otomatik gelmesi sağlandı. "Yeni Sözleşme Başlığı" sayfasında ise işletmenin ilçe-il durumu ayrı sütunlara girilmesi sağlandı. Ayrıca; aynı yerde işletmenin özel-devlet durumu için de en sonda bir sütün açıldı.

Önceki Güncelleme Sebepleri: "İHALE BİLGİ GİRİŞİ" sayfası işe başlama ve bitiş tarihlerinin hesaplandığı hücrelerde, Office 2007 versiyonunda formülde hesaplama hatası vermekteydi. Bu hata Office 2003 versiyonunda olmuyordu. Farklı formül yazılarak hata düzeltildi. "Yeni Sözleşme Başlığı" sayfasına girilen işletme isimlerinden 12. ve 13. sırada yer alan işletme isimleri "Tüm Liste" sayfasında seçim yapılırken görülmüyormuş. Sorun giderildi.  Ayrıca; “Üst Yazı Bilgi Doldur” sayfasındaki resmi yazının başlığında “Müdürlüğüne” veya “Başhekimliğine” gibi makam ibareleri yazmak için alan açıldı. "Üst Yazı Bilgi Doldur" sayfasındaki resmi yazıdan "İl Sağlık Müdürlüğünüze bağlı" ibaresini çıkarıldık."Tek Öğrenci Notu" sayfasında T.C. yerine okul bilgisi geliyormuş, düzeltildi.

Yaz Staj Programı 29 Nisan 2015 Versiyon:6.2 TIKLA

MEB Yeni Sözleşme Metni (Word) için TIKLA

MEB Yeni Sözleme Metni (Pdf) için TIKLA

Veli Muvafakat Belgesi

Yaz Stajı Öğrenci Dilekçesi

Yaz Stajı Hemşirelik ve ATT için Not Formu


13 Nisan 2015 Pazartesi

        BİLGİ İÇİN   

                  Excelde yaptığımız Sınav Analiz Programlarında karşılaşılan öğrenci numarası sorunu hakkında açıklama; MEB 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı liselere yeni kayıt olan 9. sınıf öğrencilere halen devam eden öğrenci numarasından vermiştir. Bu durum Excel ile yapılmış çalışmalarda sorun oluşturmuştur. Bu sorunu en kısa yoldan şöyle çözüyoruz:
                 Anadolu veya farklı ad altında olan bölümlerin/sınıfların öğrenci listelerindeki öğrenci numaralarının başına misal "A" harfi koyuyoruz. (Fotoğraflı bir çalışmamızı kullanıyorsanız öğrenci fotoğraf adlandırmalarını da bu şekilde yapınız.)Okulumuzda da karşılaşılan bu sorunu biz de bu yolla çözdük.
                ÖRNEK : 11/AML Sınıfındaki 36 no'lu öğrenci numarasını "
A36" olarak yazınız. Diğer öğrencilere de aynı şekilde işlem yapınız. Sorun bu şekilde çözülecektir.
                Ortak Sınav Analizi Kullanılış Açıklaması :

              “Ortak Sınav Analizi” herhangi bir sınıf seviyesi için yapılacak bir Sınav Analizdir. Örnek: 9/A-9/B-9/C sınıflarının Matematik Dersinden aynı gün, aynı saatte ve aynı sorular sorularak yapılan bir ortak sınavın değerlendirilmesinin yapılması gibi. Bu Ortak Sınav Analizinde sadece “Birleşim” sayfasına soru sayısı ve Soruların Konuları (özü) yazılacak, diğer sayfalara yazılmayacaktır. Diğer sınıflar için de aynısı olacağından soru konuları birleşim sayfasından otomatik çekecektir. Giriş 1’den 9/A, Giriş 2’den 9/B, Giriş 3’ten de 9/C seçilecek olup, diğer Girişler boş olacaktır.


10 Nisan 2015 Cuma

   VERSİYON : 11.3 yüklendi. ( İki düzenleme yapıldı) 

Bir Güncelleme Daha Yapıldı

   HİZMET ALIMI VE İŞÇİLİK MALİYET HESAPLAMA PROGRAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI   

         "İHALE BİLGİ GİRİŞİ" sayfası işe başlama ve bitiş tarihlerinin hesaplandığı hücrelerde, Office 2007 versiyonunda formül hesaplama hatası vermekteydi. Bu hata Office 2003 versiyonunda olmuyordu. Farklı formül yazılarak hata düzeltildi. Aynı sayfada "Tam Ay Süresin"de 1 ay fazla hesaplama yapıyordu. Bu hata da düzeltildi.

            Ayrıca;  “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun" Asgari Geçim İndirimi oranlarında değişiklik yapıldı. Kanun, asgari geçim indiriminde ücretlinin üçüncü çocuğu için halen %5 olan oranı %10’a çıkarıyor. Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak olan Kanunun asgari geçim indirimine ilişkin düzenlemesi, yayımlanma tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecek. Çalışmamızda bu düzenleme güncellendi.

            Yürürlüğe girecek olan Kanunun ilgili maddesi

           MADDE 10- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için % 7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir.

           Okulların  Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri için kullanabilecekleri bir İşçilik Maliyet Hesaplama çalışmamız vardı. Ancak; bu çalışmamızın hesaplama işlemi geniş kapsamlı değildi. Ayrıca; Kamu İhale Kurumu Web Sitesinde yer alan  (KİK) İşçilik Hesaplama Modülü verileri ile uyuşmadığı da sitemizdeki eski çalışmamızı inceleyen Sinop'dan Sayın Ahmet ÖZÇİFTÇİ tarafından bize iletildi. Kendisine konu hakkında araştırma ve inceleme yaparak en kısa zamanda güncelleme yapılacağı söylendi. Hizmet Alımı İhaleleri için İşçilik Maliyet Hesaplama konusunda birçok kaynaktan araştırma yaptık. Sonuç olarak Hizmet Alımı İhaleleri için İşçilik Hesaplama Programımızda kapsamlı bir güncelleme yaptık ve Versiyon 10 olarak sitemizde yayınladık.

           Programı inceleyen arkadaşlar hatalı gördükleri durumları bizlere iletirlerse çok daha sağlıklı bir program ortaya koymuş ve programı kullananları yanlış yönlendirmelerden kurtarmış oluruz.

           Hatalar veya eksikler fark edildikçe güncelleme devam edecektir.

          Yaptığımız çalışma tamamen bilgi amaçlıdır. Herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşçilik Maliyet Hesaplaması yapan arkadaşlar mutlaka Kamu İhale Kurumu Web Sitesinde yer alan  (KİK) İşçilik Hesaplama Modülü nü kullanmaları ve konunun uzmanı kişilerden destek almaları tavsiye edilir.

(10.04.2015 - Versiyon:11.3)

   YENİ Hizmet Alımı İhaleleri  İşçilik Maliyet Hesaplaması Versiyon 11.3

Hizmet Alımı (Doğrudan Temin) Ödeme Evrakları için TIKLA

(HİZMET ALIMI HESAPLAMA ESKİ VERSİYONU) TIKLA Versiyon 9.2


27 Şubat 2015 Cuma

Ortaokullar için Sınav Analiz Programı

                                              TEST SINAVI ANALİZ PROGRAMI  ORTAOKULLAR İÇİN UYARLANDI                                      

                  Ortaokulların not sistemine göre hazırlanmış olan bu program Sayın Elif ERDOĞAN  hocamızın isteği üzerine hazırlanmıştır. Program 50 soru üzerinden A-B Guruplu olarak yapılan Test Sınavlarının Analizi için uygundur. Program 16. sırada yayınladığımız Analiz Programının Ortaokullar için uyarlanmış şeklidir.

20. Sırada -  Orta_Okullar_Test_Sınavı_Analizi_A_B_Guruplu_45_Kisilik_50_Soruluk TIKLA


06 Şubat 2015 Cuma

                            ÖĞRENCİ  YATAKHANE  BİLGİ KARTI HAZIRLANDI                        

              Yatılı okullarda öğrencilerin kaldıkları yatakhanelerdeki ranzalarına takılması için, öğrencilerin bilgilerinin (Oda No, Ranza No, Dolap No) yer aldığı bir şablon hazırlandı. Çalışmayı Versiyon 1 olarak yayınladık. Değişimler olduğunda güncellemesi yapılacaktır.

(04/02/2015 - V:1)

Yemek Kartı için TIKLA


06 Şubat 2015 Cuma

                                     ÖĞRENCİ  YEMEK KARTI HAZIRLANDI                                        

             Bu program, yemek verilen öğrencilerin takibi için hazırlanmış bir Excel çalışmasıdır. Öğrencilerin takibinin yapılabilmesi için hazırlanmış olan çalışmanın bu versiyonunda yer alana takvim sadece 2015 yılı tarihlerine uyarlıdır. İleri zamanda yapılacak güncellemelerle gelecek yıllarda da kullanılması sağlanacaktır. Programın içerisinde yer alan anlatımına uyulduğu takdirde işlem sağlıklı bir şekilde gerçekleşmektedir.

(17/10/2015 - V:2.0)

Güncelleme Yapıldı

Yemek Kartı için TIKLA

Okulumuz Öğrenci Fotoğraflarını İNDİR

(9.sınıfların okul numaralarının başına "Y" harfi eklendi)


17 Ocak 2015 Cumartesi

Güncelleme Var

                      HİZMET ALIMI İÇİN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI                       

( SİGORTA BELGELERİ - NET ASGARİ ÜCRET- İŞVERENE MALİYETİ- AYLIK PRİMLER HEPSİ BİR ARADA PROGRAM)

          SSK'ya verilen Sigorta Prim Bildirgesine ait Damga Vergisi Oranı 2015 yılı için 22,30.-TL olmuştur. "Veri Giriş" sayfasında buna ilişkin veri düzeltmesi yapılmıştır. Ayrıca; 2015 yılına ait Damga Vergisi Oranlarına ait bilgiler ile geçmiş 2013 yılı Asgari Ücret Miktarlarına ait veriler ilgili sayfalara eklenmiştir.

       Bu çalışma; yıllar ve dönemler itibariyle Asgari Ücret Bordrosu Hesaplaması  ve  Hizmet Alımı yapan Okullar için yardımcı olacak bir programdır. Ayrıca, Hizmet Alımı İşverene Maliyeti gibi bir çok alanların hesaplaması da yapılmaktadır. 2015 Yılı için Güncelleme yapılmıştır.

TIKLA Versiyon 9.2


13 Ocak 2015 Salı

Güncellendi

                                "ORTAK SINAV ANALİZ PROGRAMI İKİ" ÇALIŞMAMIZDA GÜNCELLEME YAPTIK                              

      "Ortak Sınav Analiz Programı İki" çalışmamıza, soruların tüm sınıflar bazında toplu analizinin görülebilmesi için yeni bir sayfa eklendi ve soruların yapılış durumlarının bir arada görülebilmesi sağlandı. Çalışmamızın yeni halini Versiyon 3.0 olarak sitemizde yayınladık. 

Ortak Sınav Analizi İki Versiyon :3.0 TIKLA


12 Ocak 2015 Pazartesi

Güncellendi

           TEST SINAV ANALİZ PROGRAMINDA  A-B GURUP SEÇİMİ LİSTEDEN YAPILACA  

             16. sıra numarası ile yayınladığımız "Test Sınavı Analizi A-B Guruplu 45 Kişilik 50 Soruluk" programda küçük bir güncelleme yaptık. Yeni halinde öğrenci sınav gurubu sınıf listesinden yazılacak ve Analiz sayfasında sınıf listesi seçildiğinde liste ile birlikte gurup adı da gelebilecektir. Analizin bu hali Yahya GÜDÜOĞLU hocamızın isteği üzere hazırlanmıştır.

 

19) Test_Sinavi_Analizi_A_B_Guruplu_45_Kisilik_50_Soruluk(Guruplar_Sinif_Listesinden_Seciliyor_TIKLA

 

 Hocamızın maili aşağıdadır:

"Selamlar hocam. dün Sınav Analiz programınızı kullanmaya başladım öncelikle tebrik ederim çok güzel bir çalışma olmuş. Aklıma bir şey takıldı acaba ben mi yapamadım. A ve B grubu olan sınavlar için nasıl bir yol izleyeceğiz. Sınıf listelerinde grup olarak bazı öğrencileri 0 bazı öğrencileri 1 yapıyorum ama soru kısımlarını değiştiremiyorum. Varmı bir yöntemi. İyi çalışmalar. Yahya GÜDÜOĞLU


11 Ocak 2015 Pazar

Güncellendi

                 TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA PROGRAMI GÜNCELLENDİ                

          Bu program ile öğrenciler ders notlarını girerek  Takdir veya Teşekkür alıp alamayacaklarını öğrenebileceklerdir. Office 2003 ve Office 2007 olarak sitemize yer verdiğimiz programı yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğe göre güncelledik ve Versiyon 3 olarak yayınladık. Okulumuz öğrencileri okul numaralarını girerek ders, sınıf ve isim bilgilerini çağırabilecekler ve ders notlarını da girerek hesaplatabilmektedir. Diğer okul öğrencileri ise diğer sayfadan ders saatlerini ve ders notlarını girerek hesaplama yapabilirler.

Takdir Teşekkür Hesaplama Office 2003 Tıkla

Takdir Teşekkür Hesaplama Office 2007 Tıkla


                               OKULLARIN BİLGİ GİRİŞLERİ 9 OCAK'TA SONA ERDİ                                         

             Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren okullar, 2015 Mali Yılında MEB tarafından gönderilecek ödeneklerin planlanma çalışmasına esas teşkil edecek olan bilgilerini 09 Ocak 2015 tarihine kadar güncellemesi gerekmektedir. İlgili işlemler Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün web sitesindeki Okul/Kurum Uygulamasına kullanıcı adı ve şifreyle girilerek yapılacaktır.

Valiliklere Gönderilen Resmî Yazı

Okul/Kurum Uygulaması


31 Aralık 2014 Çarşamba

2015 Yılı için Güncellendi

                      HİZMET ALIMI İÇİN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI                       

( SİGORTA BELGELERİ - NET ASGARİ ÜCRET- İŞVERENE MALİYETİ- AYLIK PRİMLER HEPSİ BİR ARADA PROGRAM)

         Bu çalışma, yıllar ve dönemler itibariyle Asgari Ücret Bordrosu Hesaplaması  ve  Hizmet Alımı yapan Okullar için yardımcı olacak bir programdır. Ayrıca, Hizmet Alımı İşverene Maliyeti gibi bir çok alanların hesaplaması da yapılmaktadır. 2015 Yılı için Güncelleme yapılmıştır.

TIKLA Versiyon 9.1


28 Aralık 2014 Pazar

           KANTİN KİRA ÖDEME TAKİP ÇİZELGESİNDE GÜNCELLEME YAPILDI      

GÜNCELLEME NEDENİ : Programın giriş sayfasında "15 Günlük Ödenecek Ay/Aylar" alanında ikinci ve üçüncü sıradaki açılır listede Haziran ayı tanımlamadan kaynaklanan bir hatadan dolayı çıkmıyormuş. Hatayı Malatya-Yeşilyurt'dan Aliseydi OĞUZTÜRK hocamız bize ilettiler ve sorun giderildi. Kendisine ilgisi için teşekkür ederiz. 29.12.2014 tarih ve Versiyon:5 olarak güncellendi.

Okul Kantini Kiraya Verilen Okullar için Kira ve Diğer Ödemeler için Takip Programı için TIKLA


28 Aralık 2014 Pazar

               YENİ BİR ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI HAZIRLAMA PROGRAMI YAPTIK       

       Okul idarelerinin öğrencilerine verilmek üzere hazırlayabilecekleri Kimlik Kartı Programlarına bir yeni tasarım daha ekledik. Bu tasarımda kimlik görselliği basit haliyle yapıldı. Bu çalışmadaki ölçüler Sakarya'dan Ahmet DELİCAN hocamızın isteğine göre hazırlanmıştır. Programın diğerlerinden farkı; öğrencinin resimler dosyası içinde fotoğrafı yok ise uyarı vermesidir.  Ayrıca; içerisine birkaç farklı işlev daha eklendi.  Program üzerinde ileriki günlerde birkaç görsel düzenleme daha yapılacaktır. Bu hali ile de kullanıma müsaittir. Programın kullanılabilmesi için Makro ve Güvenlik Ayarları düşürülmelidir.  28.12.2014 tarih ve Versiyon 1 olarak  sitemize atıyoruz. Programın kullanışlılığı konusunda geri dönüşüm olursa daha sağlıklı güncellemeler yapılabilir.

Yeni Öğrenci Kimlik kartı Yazdırma Programı için TIKLA


24 Aralık 2014 Çarşamba

                      HUZUR HAKKI VE EK ÜCRET ÖDEMESİ ANLATIM VİDEOSU EKLENDİ                    

                  Huzur Hakkı ve Ek Ücret Ödemesi yılda 2 sefer yapılmaktadır. Ödeneği gelmiş olan Aralık 2014 ayına ait okulumuz tarafından yapılan İkinci Dönem Huzur Hakkı ve Ek Ücret Ödemenin videosu hazırlanmış olup sitemize konulmuştur.

Huzur Hakkı ve Ek Ücret Ödemesi Anlatım Videosu için TIKLA

Huzur Hakkı ve Ek Ücret Hesaplama ve Onay Programı (2.Dönem Ödeme) için TIKLA

Huzur Hakkı İkinci Dönem Ödeme Belgesi.pdf TIKLA

Resmi Yazı için TIKLAYINIZ

Huzur Hakkı ve Ek Ücret ile ilgili tüm Dosyalarımız


23 Aralık 2014 Salı

HATA DÜZELTİLDİ

   10 SINIF İÇİN AYRI AYRI SINAV ANALİZ PROGRAMINDAKİ HATA DÜZELTİLDİ 

        10 farklı sınıf için ayrı ayrı yapılabilen Sınav Analiz Programının Giriş Sayfalarında yer alan "SINIFIN BAŞARI ORTALAMASI" hücresinde formülden kaynaklanan hata düzeltilerek 23 Aralık 2014 tarih ve Versiyon:1.2 olarak yeniden sitemize yüklenmiştir. Hatayı fark ederek bize ulaşan Mümin ELEREN hocamıza teşekkür ederiz.

Mümin ELEREN'in Mesajı: "Sayın hocam, öncelikle geçen sene ve bu seneki çalışmalarınızla analiz işinin hakkını vermemi sağladığınız, içimi rahatlattığınız için sonsuz teşekkür ederim. Okulunuz için hazırladığınız diğer çalışmaları kullanmasam bile içeriğini görmek, incelemek bile beni heyecanlandırmaya yetiyor öğretmenim.

Geçen sene kullandığım analiz programı 30 kişi ile sınırlı olunca bu sene tekrardan daha fazla mevcutlu bir programı sunmanız işimi yine kolaylaştırmıştı. Ancak son güncel versiyonu kullanmama ve verileri eksiksiz giriyor olmama rağmen "SINIF BAŞARI ORTALAMASI" satırında, #BAŞV! ibaresi ile karşılaşıyorum.

bir çözümü vardır umarım hocam. cevabınızı bekliyorum. saygılar, emekleriniz için sonsuz teşekkürler.Mümin ELEREN

Ayrı Ayrı 10 Sınıf için Sınav Analiz Programı (V:1.2) için TIKLA


08 Aralık 2014 Pazartesi

                    ÖĞRENCİ KİMLİĞİNDE YENİ BİR TASARIM HAZIRLANDI                     

                Önceki yaptığımız Öğrenci Kimliği Hazırlama programımızda güncelleme yaptık. Öğrenci Kimliğinin arka yüzünde yer alan nüfus kimlik bilgileri çıkartıldı ve tek yüz ve kısa bilgi içeren şekilde tasarlandı. A4 Kağıdına 10 Öğrenci Kimliği çıktısı alınabilecek bu çalışmada tek kesim yapılabilmesi için  iki kimlik arası 0,3 milim olarak, kimlik boyutları da kimlik kaplama poşetine kolay sığabilecek şekilde  5 X 8 cm ebatlarında ayarlandı. Ayrıca; Program .exe uzantılı ayarlanarak Makro ve Güvenlik Ayarları ile oynamaya gerek kalmamıştır. Bir de Makro ve Güvenlik Ayarı düşürülerek kullanılabilecek çalışmayı da ekledik. İsteyen istediğini kullanabilir. Program, açıklamalara dikkat edilerek kullanılırsa işe yarayacağını umuyoruz. Sorunla karşılaşan arkadaşlar mail  ya da ziyaretçi defterine bilgi atarlarsa yardımcı olmaya çalışırız. Necdet KARABEK

             NOT : Fotoğraf çağırmalı bu tür çalışmalarda Tasarım Modu kapalı olmalıdır. Tasarım Modu ile ilgili açıklamalar program içindedir. Ayrıca; Office 2007'de Tasarım Modunun anlatımı için de yaptığımız bir video anlatımı aşağıya ekledik.

Tek Yüzlü Öğrenci Kimlik Kartı Programı için TIKLA

(Makro ve Güvenlik Ayarları ile oynamaya gerek yoktur.)

Tek Yüzlü Öğrenci Kimlik Kartı Programı

(Makro ve Güvenlik Ayarları düşürülmelidir)

Tasarım Modunun Anlatımı  Videosu

 

(Önceki) Öğrenci Kimlik Kartı Programı


01 Aralık 2014 Pazartesi

  TKY ANKETLERİ

                                                                                      OKULUMUZ ÇALIŞANLARI  İÇİNDİR                                                              

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ARAŞTIRMA ANKETİ

          Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kapsamında okulumuzca iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi için, hazırlamış olduğumuz TKY Anketinin Okulumuz ÇALIŞANLARI tarafından doldurulması gerekmektedir. Anket Web Sitemiz üzerinden yapılacaktır. Sorulara verilecek cevaplar neticesinde oluşacak olan analizler ışığında ´İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR" belirlenecek ve bu alanlar için yeni bir çalışmalar yapılacaktır. Tüm çalışanlarımızın katılımını bekliyoruz.

Nuri ASLAN

Okul Müdürü

Anket için TIKLA


27 Kasım 2014 Perşembe

             10 SINIF İÇİN AYRI AYRI SINAV ANALİZ PROGRAMI HAZIRLANDI           

            Sınav Analiz Programlarına bir yenisini daha ekledik. Hazırladığımız bu yeni programda 10 Sınıf için ayrı ayrı sınav analiz yapılabilecektir.

Ayrı Ayrı 10 Sınıf için Sınav Analiz Programı için TIKLA


21 Kasım 2014 Cuma

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDELERİ VE İÇERİKLERİ

OKUL MÜDÜRÜMÜZ NURİ ASLAN TARAFINDAN DERLİ TOPLU HALE GETİRİLDİ

            Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği içinde yer alan madde, madde numaraları ve madde alt başlık sayfa numaraları, Okul Müdürümüz Nuri ASLAN tarafından "İÇİNDEKİLER" başlığı altında düzenli bir dosya haline getirildi.

Dosya (Word) için TIKLA


21 Kasım 2014 Cuma

 KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzundan Yerleştirme İçin Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine!

DUYURU
(20 Kasım 2014)

KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzundan Yerleştirme İçin Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine

             17 Kasım 2014 tarihinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzunda yer alan “ADAYLARCA BAŞVURU YAPILABİLECEK ALT ÖĞRENİM DÜZEY(LER)İNDEKİ KADRO/POZİSYON UNVANLARI”na (Ortaöğretim) Devlet Personel Başkanlığı tarafından “İstidlalci” ve “Rasatçı” unvanları eklenmiştir.

            KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzu, yeni haliyle ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken, Tercih Kılavuzunda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekmektedir.

              KPSS-2014/2’de tercih yapan/tercih yapacak adaylara önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS Tercih Başvurusu yaparken sistemden hata alan adayların DİKKATİNE!

                 Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih yapmak istedikleri kadroların gerektirdiği eğitim bilgilerini 17-26 Kasım 2014 tarihleri arasında (26 Kasım 2014 günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur.  Yazının devamı için KPSS 2014/2 Tercih Kılavuzunun 3.7 Maddesini okuyunuz.

 


18 Kasım 2014 Salı

KPSS 2014/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR

EXCEL SAYFASI OLARAK DÜZENLENDİ

  Ortaöğretim Kadro ve Pozisyonlar EXCEL olarak TIKLA 

ÖSYM'nin yayınladığı PDF olarak indir

KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzu yayınlandı.  Adaylar tercihlerini 17-26 Kasım 2014 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 26 Kasım 2014 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.

 

                   NOT: Excel çalışmasında Erzurum  için 2 adet Teknisyen ihtiyaç kadrosu gözükmüyordu. Eklendi.

                      Ayrıca; "ÖSYM KURUM KODU " sütunundaki verilerin kopyalanması için hücreler açıldı.

 

191080033 26432 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN ERZURUM YAKUTİYE Taşra   2

15 Kasım 2014 Cumartesi

 PERFORMANS PROGRAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI

Performans Görevi Değerlendirme Formlarında güncelleme yapıldı. Veri girilen hücrelerin haricindeki alanlara tıklama yapılamayacaktır. (Veriler okulumuz için günceldir)

Performans Görevi Değerlendirme Programı

Versiyon 12.1 Tarih: 15 Kasım 2014

931 Kb

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50- ... (8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir.


 14 Kasım 2014 Cuma

    PROJE PROGRAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI   

Proje Programında birkaç küçük güncellemeler yapıldı.

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

 

Versiyon 6.2 Tarih:14.11.2014 Program için TIKLA

30,5 MB


 11 Kasım 2014 Salı

 10 SINIFLIK YENİ ORTAK SINAV ANALİZ PROGRAMI NDAKİ  HATA DÜZELTİLDİ

             "10 Sınıflık Ortak Sınav Analiz Programı İki" çalışmamızda; Giriş 6-7-8-9-10 sayfalarındaki Grafiklerde tanımlamadan kaynaklanan sorunlar varmış. İzmir'den Kadir DURAK Hocamız tarafından fark edilen bu sorun düzeltildi ve güncel şekli sitemize atıldı. Kadir Hocamıza ilgisi için teşekkür ederiz. (Necdet KARABEK)

Ortak Sınav Analiz Programı İki için TIKLA

Versiyon:2.0 Tarih: 11 Kasım 2014 Salı

26,2 MB


02 Kasım 2014 Pazar

 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ İÇİN 100 SATIRLIK EK DERS PUANTAJI HAZIR

                Meslek Liselerinin, özellikle Sağlık Meslek Liselerinin kullanması için bir Ek Ders Puantaj Hesaplama Programı yapmıştık. Eski Puantaj Programımız 40 kişilikti. Ancak, bazı okullarımıza personel giriş sayısı için yeterli gelmemekteydi. Biz de giriş sayısında güncelleme yaptık. Bu program, Yalova'dan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aziz BOZOK Hocamız ile Said ERZENE adlı bir hocamızın isteği üzere hazırlanmıştır. Bu programa 100 personel ve 20 öğretmenin Egzersiz bilgileri girilebilecektir. Program .exe uzantılıdır ve bu nedenle Güvenlik Makro Ayarları ile oynamaya gerek yoktur. Programda bilgi girilen ve personel olan satırlar bir tuş ile süzülmekte böylece  veri olan veriler çıktı alınabilmektedir. Satırların hepsinin görülmesi de yine bir tuş ile gerçekleşmektedir. Umarım yararlı olur. (Necdet KARABEK

  Sağlık Meslek Liseleri için 100 Satırlı Ek Ders Puantajı için TIKLA

Versiyon : 1 Tarih: 01 Kasım 2014

1,53 MB

 

 Önceki Ek Ders Puantaj VERSİYON: 8   Tarih: 29/10/2013 Saat: 08:50 TIKLA


02 Kasım 2014 Pazar

 YENİ ORTAK SINAV ANALİZ PROGRAMI  10 SINIFLIK VE  OTOMATİK BAŞARI SIRALAMALI

             "Ortak Sınav Analiz Programı Bir" olarak bir çalışma yapmıştık. Yaptığımız önceki bu çalışma ile 5 sınıfın ortak sınav analizini yapabiliyorduk. Bu çalışmamızı biraz daha geliştirdik ve 5 yerine 10 sınıfın, hem sınıf sınıf hem de toplu şekilde sınav analizleri yapılabilecektir. Bu çalışmamız, İstanbul Mimar Sinan Anadolu İmam-Hatip Lisesinden Meslek Dersi Öğretmenimiz Hüseyin BAHTİYAR Hocamızın isteği üzerine hazırlanmıştır. Umarım faydalı olur.(Necdet KARABEK)

Ortak Sınav Analiz Programı İki için TIKLA

Versiyon:1 Tarih: 02 Kasım 2014

26,2 MB

 

Ortak Sınav Analiz Programı Bir için TIKLA

Versiyon:2.2 Tarih: 01 Kasım 2014

14 MB


31 Ekim 2014 Cuma

HUZUR HAKKI VE EK ÜCRET TALEPLERİ İÇİN 6 KASIM 2014 PERŞEMBE  SON GÜNDÜR

              Meslek Liseleri, Bakanlıkça yapılan "Huzur Hakkı ve Ek Ücret" ödemesi 2014 Yılı  2. Ödenek (Temmuz-Aralık) taleplerini, 06 Kasım 2014 Perşembe gününe kadar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi Okul/Kurum Uygulaması bölümünde yer alan "Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek Talep Formu"nu doldurarak istemeleri gerekmektedir (Girişler okul idaresi tarafından okul şifreleri ile yapılmaktadır).

NOT: Internet Explorer MEB, il ve ilçe sitelerini açmayabiliyor. Google Chrome'den açılabilmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi için TIKLA

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sitesindeki Açıklama Yazısı için TIKLA

Resmi Yazı için TIKLAYINIZ

Talep miktarının belirlenmesi için Okul Müdürlüğümüz olarak daha önce hazırlamış olduğumuz 31 Ekim 2014 Versiyon:2.2 Excel Programını incelemenizi öneririz.

Program için TIKLAYINIZ


29 Ekim 2014 Çarşamba

EK DERS PUANTAJI

         FORMÜLLER SİLİNDİĞİNDEN HATA VERMİŞ    

           KBS Dosyası hazırlama özelliği içeren Versiyon :1'in  kaldırılmasının ardından sitemize atılan Versiyon:2 çalışmamızda da formül silinmesi sebebiyle bir hata meydana gelmiş. Hatayı yeni farkettim. "Ders Dışı Haz.ve Planlama" ile "Öğrenci Kişilik Hizmetleri" hesaplaması"nda meydana gelen hata düzeltildi ve Versiyon : 3 (29/10/214) olarak tekrar güncelleme yapılmıştır.

               Tüm okulların kullanabileceği bu programda; Normal Ders, Belleticilik, Egzersiz, Koordinatörlük ve Sınav Görevleri ayrı sütunlara girilmektedir. Bu Program .exe uzantılı olduğu için makro ve güvenlik ayarları ile oynamaya gerek yoktur.

               Bizim ya da sizlerin fark ettiği bir hata/lar olduğunda versiyon yükseltilerek program tekrar  güncelleme yapılacaktır.

              

Ek Ders Puantajı Hazırlama Programı için TIKLA

VERSİYON: 3.0

29/10/2014-Çarşamba

TEŞEKKÜR; Programın Basıc kodları bölümünde yardımını esirgemeyen Samsun İmam-Hatip Lisesinde BT Formatör Öğretmen olarak görev yapan Edebiyat Öğretmeni kardeşim Nihat KARABEK'e teşekkür ederiz. (Necdet KARABEK)


27 Ekim 2014 Pazartesi

GÜNCELLEME YAPILDI

VERSİYON : 3.4 TARİH:30/102014

  (İHL) İMAM-HATİP LİSELERİ İÇİN  

MESLEKİ UYGULAMA VE STAJ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME FORMU     

               İmam-Hatip Liselerinde Öğrencilerin İmamlık-Hatiplik, Müezzinlik, Vâizlik, Vâizelik ve Kur'an Kursu Öğreticiliğinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmalarının Planlanması ve Değerlendirilmesi için hazırlanmış olan bir programdır. Bu çalışma Manisa Alaşehir İHL'den Recep BAHÇALI Hocamızın isteği üzere hazırlanmıştır. Programın dikkatinizi çeken hatalı yönleri mail ile bildirirseniz güncelleme yapılacaktır. MAİL: necdetkarabek55@hotmail.com

Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmalarının Planlanması ve Değerlendirilmesi Programı için TIKLA

VERSİYON : 3.4 TARİH:30/10/2014


15 Ekim 2014 Çarşamba

        MEB'DEN İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ İÇİN OKULUMUZA CEVAP YAZISI       

        Okul Müdürlüğümüz olarak Yeni O.Ö. Kurumları Yönetmeliğinde işletmelerde meslek eğitiminde tereddüt ettiğimiz konu hakkında MEB'den görüş istenmişti. MEB'in 15.01.2014 tarih ve 213387 sayılı cevap yazısı; Okullardaki Laboratuvar yetersizliğinden dolayı sektörle işbirliği yapılarak  öğrencilerin işletmenin eğitim birimlerinde alan/dal derslerinin yüz yüze işlenebileceği ve öğretmenlerin bu görevlerinin koordinatörlük kapsamında değerlendirilmeyeceği ve koordinatörlük görevlerinin yönetmeliğin 88. maddesinde belirtilmiş olduğu şeklinde gelmiştir.  

 

MEB'in 15.01.2014 tarih ve 213387 sayılı Yazısı için TIKLA

 

İlçemiz Yazısı için TIKLA


14 Ekim 2014 Salı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU PROGRAMINDA

 GÖRSEL DÜZENLEME YAPILDI

14 Ekim 2014 VERSİYON : 2.2

GÜNCELLEME NEDENİ:

(V:2.2) Formların puan hücrelerine, belirtilen puandan fazla giriş yapılamayacak. Ayrıca; hücrenin üstünde öğrenci ismi yoksa da  puan girilemeyecektir. Veri girişi yapılan hücrelerin haricindeki hücrelere tıklama yapılamayacaktır.

(V:2.1) Küçük görsel düzenlemeler yapıldı.

İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu


22 Eylül 2014 Pazartesi

  TKY ANKETLERİ

 OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMA ANKETİ

          Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kapsamında okulumuzca iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi için, hazırlamış olduğumuz TKY Anketinin Okulumuz öğrencileri tarafından doldurulması gerekmektedir. Anket Web Sitemiz üzerinden yapılacaktır. Sorulara verilecek cevaplar neticesinde oluşacak olan analizler ışığında ´İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR" belirlenecek ve bu alanlar için yeni bir çalışmalar yapılacaktır. Tüm Öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.

Nuri ASLAN

Okul Müdürü

Anket için TIKLA


22 Eylül 2014 Pazartesi

 ÖĞRENCİ KİMLİK YAZDIRMA PROGRAMINDAKİ HATAYI YENİ FARK ETTİM! 

ÖNEMLİ NOT: 1 Temmuz 2014 tarihinde Öğrenci Kimlik Yazdırma Programında bir güncelleme yapmıştım. Bu güncellemede makrolar anlayamadığım bir nedenden silinmiş. Program çalışmadığı için, Sultanbeyli Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ömer GÜMÜŞ ile H. Rasim Uzer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Memuru Arkadaşlar mail göndermişlerdi. Ben farklı bir hata olduğunu düşünerek yön göstermeye çalışıyordum. Fakat asıl hata makroların silinmiş olmasıymış. Her iki arkadaştan ve programı kullanmak için uğraşan arkadaşlardan özür dilerim. Bir önceki versiyonu tekrar yüklüyorum. İnşallah sorun çıkmaz. Programı kullanan ve kullanamayan arkadaşlar son durum için mail gönderirlerse sevinirim. (Necdet KARABEK)

Fotoğraflı Öğrenci Kimlik Kartı Oluşturma Programı için TIKLA

Versiyon: 3.1 Tarih:22/09/2014

 (VERSİYON:3 - 02/10/2013- Office 2007 için Makro Güvenlik ayarlarının düşürülmesinin anlatımı eklendi.)


20 Eylül 2014 Cumartesi

PROGRAMDA BİRKAÇ GÜNCELLEME YAPILDI

Versiyon:2.1 Tarih:23 EKİM 2014

DEĞİŞİM SEBEBİ: Sayfalarda bazı görsel düzenlemeler yapıldı. Öğrenci isminin olmadığı satıra puan girilemeyecektir. Sınıf değişiminde öğrenci bilgisi olmayan satırda yazılı kalan puan için uyarı gelecektir. GİRİŞ sayfalarında sınıf adı seçildiği zaman soru konusu ve soru değeri görülebilecektir.

       ORTAK SINAV ANALİZ PROGRAMI HAZIRLANDI        

                 Daha önce yapmış olduğumuz Sınav Analiz Formlarında tek bir sınıfın sınav analizi yapılabilmekteydi. Ortak Sınavlar için Toplu Sınav Analiz Değerlendirmesi için istekler oluyordu. Biz de, Sınıfları 45 Öğrencilik ve 50 Soruluk Klasik Sınavlar için Ortak Sınav Analiz programını hazırladık. Umarız faydalı olur...

Ortak Sınav Analiz Programı için TIKLA

Versiyon:2.1 Tarih:23 Ekim 2014

14 MB


15 Eylül 2014 Pazartesi

          ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞLER VAR       

                  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile bir çok değişiklik yapıldı.

DEĞİŞİKLİKTE ÖNE ÇIKANLAR:

- (Nakil) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması hâlinde puan üstünlüğüne göre yapılır.TIKLA YÖNETMELİK MADDESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLA

- Sınıfın çoğunluğunun başarısız olduğu sınav, tekrarlanmayacak ancak; Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılacaktır.TIKLA

- Seçmeli ders en az 12 öğrenci yerine 10 öğrencinin talebi doğrultusunda açılabilecektir.TIKLA

- Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanmayacak, madde metni yürürlükten kalkmıştır.TIKLA

- Devamsızlık bildirimleri, devamsızlığın 5 inci, 20 nci ve 40 ıncı günlerinde tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.TIKLA

- Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılacaktır.TIKLA

- Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere yapılacaktır.TIKLA

- Sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenlerin puan hanesine “G” , kopya çekenler için puan hanesine “K” olarak belirtilecek ve aritmetik ortalamaya dâhil edilecektir.TIKLA

- Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilecek. Bunlardan birisi performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilecektir.TIKLA

- Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılacaktır.TIKLA

- Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, okulun açık olduğu sürede bir günden beş güne kadar okul binası, eklentileri ve işletmelerde yapılan her türlü eğitim ve öğretim etkinlikleri ile staj çalışmalarına katılamayacaklar. Bu süre özürlü devamsızlıktan sayılacaktır.TIKLA

 

Yönetmelikte yapılan değişiklikler Yönetmelik metni üzerinde renklendirilerek gösterildi. Kırmızı ve üstü çizili olan metinler yürürlükten kaldırılanları, mavi renkteki metinler ise yönetmeliğin değişen yeni şeklini göstermektedir.

 

Yönetmelik değişikliğinin renkli şekilde oluşturulmuş Word Belgesi için TIKLA

Yönetmelik değişiminde öne çıkan madde metinlerinin yer aldığı Word Belgesi için TIKLA

13 Eylül 2014 Tarihli Yönetmelik için TIKLA


04 Eylül 2014 Perşembe

     SESLİ YÖNLENDİRMELER İLE SINAV ANALİZ PROGRAMI      

ve

ÖĞRENCİ TAKİP DEFTER ÇIKARMA PROGRAMI

30,2 MB

İNDİRMENİZ VE İNCELEMENİZ TAVSİYE OLUNUR

         Samsun İmam-Hatip Lisesinde Edebiyat Öğretmeni ve aynı okulda BT Rehber Öğretmeni olarak görev yapan kardeşim Nihat KARABEK tarafından hazırlanmış olan bir Sınav Analiz Programıdır. Program sesli anlatım şeklindedir. Program indirilince bir tuş ile kurulmaktadır. Gerekli olan öğrenci listesi e-okuldan birkaç işlem sonucunda programa yüklenmektedir. İncelemeniz tavsiye olunur. Program ile ilgili tereddüt ettiğiniz durumları ziyaretçi defterine yazarsanız, programcı Nihat KARABEK'e iletilerek cevaplanmaya çalışılacaktır. Program 30,2 MB'dir. Program çalışırken ses sistemini açınız.

ÖNEMLİ : Program makro içerdiği için bir Excel Dosyası açarak Güvenlik Ayarları düşürülmelidir. Aşağıdaki Öğrenci Kimlik Kartı Oluşturma Programında Makro Güvenlik Ayarı Düşürülmesi anlatılmaktadır.

Öğrenci Kimlik Kartı oluşturmak için Program (VERSİYON:4 - 01 Temmuz 2014 tarihinde Güncellendi. Office 2007 için Makro Güvenlik ayarlarının düşürülmesinin anlatımı eklendi.)

 

Programı indirmek için TIKLA


 İşletmeler, Koordinatörlük ve Ek Ders ile ilgili Yazı Dizisi için TIKLA

     

KOORDİNATÖR ÖĞRETMENE NİÇİN BİR GURUP  İÇİN HAFTADA 8 SAATTEN FAZLA EK DERS ÜCRETİ  VERİLEMEZ? (03/09/2014)

7 Eylül 2013 R.G. Sayı:28758 yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88/2 (b) maddesi “Okul yönetimince, bu planlama da göz önünde bulundurularak ilgili alan öğretmenlerine görev dağılımı yapılır. Bu kapsamda bir öğretmene aynı gün için 8 saatten fazla ek ders görevi verilmez.”denmekte; 88/2 (f) maddesi de “… Aynı işletmede aynı alanda mesleki eğitim gören 15 öğrenciye kadar bir koordinatör öğretmen görevlendirilir. Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir.” diyerek: 15 öğrenciye kadar oluşturulan bir gurup için  görevlendirilen Koordinatör Öğretmene haftada en fazla aylık karşılığı ders görevinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın 8 saat ek ders ücreti verileceği belirtilmektedir.

YAZI DİZİMİZİN BİR BÖLÜMÜNDE AÇIKLAMAYA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR (02/09/2014)

(Bu açıklama ile bir önceki 19/08/2014 tarihli düzeltmemiz; Ordu Fatsa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yrd.Gökhan KIRAN tarafından yazı dizimizde bulunması ve düzeltilmesi önerilen bir yazıdır. İlgisi için kendisine teşekkür ederiz.)

 

AÇIKLAMA: Yazı dizimizin 3. sayfasında yer alan; ”Okula çekilip ücret alamayan diğer öğrenciler ne olacak? başlığının açıklamasında: ”Bu öğrenciler için sözleşme içeriği kapsamında ücret alamayacağı belirtilen bir metin hazırlanarak uymaları gereken kurallar belirtilerek resmiyet de kazandırılmış olacaktır.“ şeklinde bir yorum yapmıştık. Bu yorumumuz; geri hastaneye gönderilen öğrenciler için de mutlaka sözleşme hazırlanması yönünde değil de; öğrencilerin hastanedeki uygulamalı eğitim ile işletmelerde uymaları gereken kuralları içeren bir metin hazırlanması ve bu metni; okul idaresi, öğrenci velisi ve öğrenci ile hatta gerek görülmesi halinde işletme yetkilisine de imzalatılarak olaya resmiyet kazandırılması şeklinde yapılmasının uygun olabileceği şeklinde düşünülmüştür. Zaten;  Yeni OÖ Kurumları Yönetmeliğinin sözleşmeye gerek olmadığına dair “İşletmede mesleki eğitimde sözleşme” başlıklı 143.maddesinin 4 fıkrası “Okulda atölye ve laboratuvar kurulmaması/kurulamaması veya donatım yetersizliği nedeniyle sektörle işbirliği çerçevesinde işletmelerde yapılan uygulamalı eğitime devam eden öğrenciler için sözleşme imzalanmaz; ancak sigortalılıkla ilgili hükümler bu öğrenciler için de uygulanır.” şeklinde denmektedir. (02/09/2014)

    DÜZELTME YAPILDI:19/08/2014

Hazırlamış olduğumuz yazı dizisinde, MEB’e Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve öğretmenlerinin norm kadrolarına ilişkin gurup belirlenmesi için; sehven eski yönetmeliğin 15/d maddesi söylenmiş. Doğru olan 22/1- ç  maddesidir.

MEB’e Bağlı Okul ve kurumların Yönetici ve öğretmenlerinin norm kadrolarına ilişkin yönetmeliğin “Norm Belirlemede Dikkate Alınacak Hususlar” başlıklı 22/1- ç/ 2) “11 inci ve 12 nci sınıflarda, 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2, 25-33 öğrenciye kadar 3,33 ve daha fazla öğrenci için 4, olacak şekilde oluşturulur. “ şeklindedir.

İlgili madde metni hatası düzeltilerek yazı dizisi tekrar yayınlanmıştır.

Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2014 Çarşamba

 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ-KOORDİNATÖRLÜK VE EK DERS HAKKINDA YAZI DİZİSİ  

     İşletmelerde Beceri Eğitimi, Koordinatörlük ve Ek Ders hakkında bir yazı dizisi hazırladık. Çalışmada işletme ve ek derslerle ilgili konuları yönetmelikleri ile birlikte açıklamaya çalıştık. Yapmış olduğumuz açıklamalar bizim görüşümüzdür. Yorum farkı olabilir. Word Belgesidir. Bazı konularda sizlere ışık tutacağını umuyoruz.

İşletmeler, Koordinatörlük ve Ek Ders ile ilgili Yazı Dizisi için TIKLA


13 Ağustos 2014 Çarşamba

      (Yeni Sözleşme) YAZ STAJI PROGRAMINDA HATALAR DÜZELTİLDİ    

"Yeni Sözleşme Başlığı" sayfasında; işletmenin e-posta adresi, hizmet alanı, işletme isimlerine ait sıra numarası hatası ile adres bilgisindeki hatalar düzeltildi. "Tüm Liste" sayfasında İşletme No'su Açılır Menü sehven 10'a kadar yapılmış. Düzeltildi ve işletme adı da çoğaltılarak 40'a kadar çıkarıldı. Ayrıca; İşletme Numarası seçildiğinde sağ tarafta İşletme Adı da gelmektedir. Bazı küçük değişimler de yapıldı.(Yayın Tarihi : 15/08/2014)

  Yaz Staj Programı 15 Ağustos 2014 Versiyon:5.3 TIKLA

MEB Yeni Sözleşme Metni (word) için TIKLA

MEB Yeni Sözleme Metni (pdf) için TIKLA

Veli Muvafakat Belgesi


31 Temmuz 2014 Perşembe

 ASGARİ ÜCRET, GELİR TESTİ ve İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ HAKKINDA

EXCEL'DE BİR ÇALIŞMA HAZIRLADIK

        18 yaşını dolduran öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası ve Gelir Testi hakkında bilinmesi gereken bazı ayrıntılar vardır. Bu konu çerçevesinde daha önce yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. Bu çalışmaya biraz daha bilgi ekledik ve sitemizde yayınlıyoruz. Umarım az da olsa faydalı olur.

Asgari Ücret, Gelir Testi, 18 Yaş Üstü  Öğrencinin Genel Sağlık Sigortası ve İsteğe Bağlı Sigorta ile ilgili Program için TIKLA


31 Temmuz 2014 Perşembe

  YENİ BİR "EK DERS PUANTAJ HESAPLAMA PROGRAMI" HAZIRLADIK 

İLKOKUL-ORTAOKUL VE LİSELERİ (Meslek Liseleri Hariç) İÇİN

              Bu "Ek Ders Puantaj Programı"; ilk, orta ve liseler ( Meslek Liseleri hariç) için hazırlanmıştır. Bizi bir hayli uğraştıran bir program olmuştur. Uğraşımızın boşa gitmemesi için yaptığımız çalışmanın tam sağlıklı olmasını istiyoruz. "Ek Ders Puantaj Programı"nda fark ettiğiniz bir hata var ise lütfen bize iletiniz. Kendimiz de öğretim yılı başlayana kadar tekrar tekrar kontrol edeceğiz.

Ek Ders Puantaj Programı için TIKLA (Versiyon:1.0)


08 Temmuz 2014 Salı

        2014 ÖSYS 2014 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

    EXCEL OLARAK HAZIRLANDI 

(ÖN LİSANS İÇİN)

Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır.

Önlisans Tercih Kılavuzunu Excel olarak İNDİR

ÖSYS 2014 Tercih Kılavuzunu Pdf İNDİR


21 Haziran 2014 Cumartesi

KPSS 2014/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR

EXCEL SAYFASI OLARAK DÜZENLENDİ

 

Ortaöğretim Kadro ve Pozisyonlar EXCEL olarak TIKLA

 

KPSS-2014/1 Tercih Kılavuzu yayınlandı.  Adaylar tercihlerini 23 Haziran-02 Temmuz 2014 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 02 Temmuz 2014 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.


19 Haziran 2014 Perşembe

      SAĞLIK MESLEK LİSELERİNDE DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM    

2014/8 Sayı Genelge için TIKLA

         Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin de içinde bulunduğu okul türleri, öğrenim süreleri ile mezunların hak ve yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" adı altında yeniden yapılandırılacaktır.

         Uygulamaya önümüzdeki 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak geçilecektir. Okulların tabelaları da bu yönde düzenlenecektir.

         HALİ HAZIRDAKİ DURUM NASILDI?

        Anadolu Sağlık Meslek Liseleri kendi bünyesinde bir okul olarak faaliyet göstermekte idi. Öğrenciler ortaokuldan sonra puan durumlarına göre Sağlık Meslek Liselerini ve içindeki ilgili bölümü tercih yaparak okula kayıt yaptırmaktaydı. Böylece kazandığı bölümde ve aynı okulda 4 yıl okuyarak o alandan/daldan mezun olmaktaydı.

        DÖNÜŞÜMDEN SONRA NASIL OLACAKTIR?

       Anadolu Sağlık Meslek Liseleri haricindeki diğer meslek liselerinde 9 uncu sınıf öğrencileri aynı dersleri görmekte ve 9 unucu sınıf sonunda öğrenciler alan/dal seçimi yapmakta. Alan/dal seçimi yapılırken 9 uncu sınıf yılsonu başarısı ve ilköğretim diploma notunun belli oranları katılarak yapılmaktadır. Öğrenci 9 uncu sınıfı örnek Ticaret Meslek Lisesinde okuyup, tercih ve yerleştirme işleminden sonra 10 uncu sınıfa Kız Meslek Lisesinin Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşerek devam etmektedir.

       İşte şu anda Anadolu Sağlık Meslek Liseleri aynı duruma dahil oldular. Önümüzdeki yıldan itibaren Sağlık Meslek Liselerinin 9 unucu sınıfında okutulan dersler diğer meslek liseleri ile aynı olacak ve okullar arasında geçiş sağlanacaktır. Tüm Meslek Liseleri "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak tek ad altında toplanacaktır. Öğrenci 9 unucu sınıf için TEOGS puanına göre tercihi Boyabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olsa da 10 uncu sınıfı bir başka meslek lisesinde devam edebilecektir/etmek zorunda kalabilecektir. Çünkü istediği alan/dal (Örnek; Hemşire Yardımcılığı) Boyabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde olsa bile 9 unucu sınıf sonunda diğer meslek liselerinde okuyan tüm öğrenciler tercihte bulanacağı için puanı yüksek olanlar sıralamaya girebilecektir. Öğrenciler tercihlerinde Boyabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi adını zaten göremeyecek, tercihlerde okulumuzu “Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak görebileceklerdir.

        Artık Boyabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi adı tabelada olmayacaktır. Okul Tabelasında “Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak yerini alacaktır. Tabela değişimleri de genelge gereği Temmuz ayından sonra yapılacaktır. Burada Boyabat Ticaret Meslek Lisesi de aynı duruma dahil olacak ve onun da adı “Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olacaktır. Tabiiki iki aynı isim olamayacağı için bu durumlar bakanlığımıza bildirilerek, okullara bakanlık tarafından yeni isimler verilecektir.

       Yukarıda yapılan açıklamalar MEB’nın 2014/8 No’lu genelgesi kapsamında yapılmıştır.

       2014-2015 öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıfa kayıt-kabul, 2014 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alacak usul ve esaslar doğrultusunda Anadolu meslek programına alan belirlenmeksizin yapılacaktır.

      Öğrencilerin okul tercihleri ve diğer süreçler yayınlanacak olan kılavuzlarda açıklığa kavuşacaktır.

Nuri ASLAN

Okul Müdürü

2014/8 Sayı Genelge için TIKLA


10 Haziran 2014 Salı

      YAZ STAJI PROGRAMINDA GÜNCELLEMELER YAPILDI    

Düzenleme biraz geç oldu :)

Düzenleme Gerekçesi: MEB tarafından yeni sözleşme hazırlandığı için; "Sözleşme Başlığı" ile "Yeni Sözleşmenin Son Sayfası" yeniden düzenlendi ve programa eklendi. Ayrıca; bazı küçük ayrıntıların yanında, Yaz Staj Dilekçesi ve Yeni Sözleşme Metni de programa eklendi.

Yaz Stajı Programı Tümü 10 Haziran 2014 Versiyon:4 TIKLA (Bu versiyon kaldırıldı)

İşletmeler için Sadece Yeni Sözleme Başlığı (Excel) için TIKLA

MEB Yeni Sözleşme Metni (word) için TIKLA

MEB Yeni Sözleme Metni (pdf) için TIKLA


09 Haziran 2014 Pazartesi

YIL SONU BECERİ SINAVI NOT BAREMLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

Yıl Sonu Beceri Sınavı Tek Not Fişi için TIKLA

Yıl Sonu Beceri Sınavı Toplu Not Çizelgesi için TIKLA

BECERİ SINAVI

MADDE 17- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi hükümlerine göre yıl sonu beceri sınavına alınır. Bu öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitime konu olan ders/derslerden dönem puanının belirlenmesinde her dönemde temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden aldığı puanlar ile telafi eğitimi süresince yaptıkları temrin, proje, iş, deney ve hizmetlerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınır. Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak yıl sonu puanı belirlenir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 53). (2) İşletmelerde mesleki eğitime konu olan ders/derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 56).


03 Haziran 2014 Salı

  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ İÇİN BİR DUYURU  

(Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi Okul/Kurum Uygulaması bölümüne okul şifresi ile girildiğinde en alt kısımda Anadolu Sağlık Meslek Liseleri için bir duyuru yayınlamışlar. Duyuru metni aynen aşıdadır)

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE

          2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Anadolu sağlık meslek liselerinde açılacak alan ve dal tekliflerinin Sağlık Alanı adı altında hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyenliği dalları şeklinde teklif edilmesi gerekmektedir.

         Ücretsiz ders kitabı seçim modülünde 9 uncu sınıflar için, bir önceki öğretim yılında 9 uncu sınıfların en fazla toplam kontenjanı kadar kitap seçimi yapılabilecektir. (Ortaöğretim okullarında 9 uncu sınıflar ortak olduğundan ve alan dersi olmayacağından kitap seçiminin haftalık ders çizelgelerinin 9 uncu sınıfların ortak dersler grubundan yapılması gerekmektedir.  Örneğin; Dil ve Anlatım, Matematik, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi vb dersler)


03 Haziran 2014 Salı

      DİKKAT! HUZUR HAKKI VE EK ÜCRET TALEPLERİ İÇİN 6 HAZİRAN 2014 BU  CUMA  SON GÜNDÜR       

              Meslek Liseleri Meslek Dersi Öğretmenleri için Bakanlıkça "Huzur Hakkı ve Ek Ücret" ödemesi yapılmaktadır. Meslek Liseleri 2014 Yılı  1. Ödenek (Ocak-Haziran) taleplerini 6 Mayıs 2014 (Bu Cuma) tarihine kadar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi Okul/Kurum Uygulaması bölümünde yer alan "Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek Talep Formu"nu doldurarak talep etmeleri gerekmektedir (Girişler okul şifreleri ile yapılmaktadır).

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi için TIKLA

Resmi Yazı için TIKLAYINIZ

Talep miktarının belirlenmesi için Okulumuz olarak daha önce hazırlamış olduğumuz 23 Ocak 2014 Versiyon:2 Excel Programını incelemenizi öneririz.

Program için TIKLAYINIZ


23 Mayıs 2014 Cuma

   İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ İÇİN MEB YENİ SÖZLEŞME METNİ DÜZENLEDİ  

          İşletmelere öğrenci gönderen okullar için MEB yeni bir sözleşme metni hazırladı ve yayınladı. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 143 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olan sözleme metninde ücret, izin, sigorta, beceri sınavı ve tarafların sorumlulukları gibi birçok konuya açıklık getirilmiş. Yeni Sözleşmeye göre "Sözleşme Başlığı" yeniden düzenlenmiş olup ilgilenen arkadaşların istifadelerine sunulmuştur.

İşletmeler için Yeni Sözleşme Başlığı (Excel) için TIKLA

DÜZENLEME TARİHİ : 15/07/2014 VERSİYON : 2.2

Düzenlenme Gerekçesi:

2.2  Görsel küçük hatalar düzeltildi.

2.1  Köprüde sorun vardı düzeltildi.

2.0  Koruma şifresi açıkmış kapatıldı. Boş olarak da Sözleşme Başlığı eklendi.

1.0  MEB tarafından yeni bir sözleşme metni hazırlanmıştır. Bu sebepten hazırlanmıştır.

MEB Yeni Sözleşme Metni (word) için TIKLA

MEB Yeni Sözleme Metni (pdf) için TIKLA

NOT: Sözleme başlığında istenen öğrenci kimlik bilgilerinin e-okuldan alınma yöntemini aşağılarda anlatmıştık. Programın linklerini aşağıya tekrar kopyaladım. İsteyen arkadaşlar inceleyebilirler.

e-Okuldan Bilgi Alma Anlatımı Resimli Anlatım Çalışması için TIKLAYINIZ

e-Okuldan Bilgi Alma Program için TIKLAYINIZ


13 Mart 2014 Perşembe

       AMBAR PROGRAMI HAZIRLAMAYA ÇALIŞTIK        

            Yatılı Okulların ve Öğretmenevlerinin kullanmasına müsait bir Ambar Programı hazırlamaya çalıştık. Okulumuz henüz yatılı olmadığı için kullanışlılık durumunu tam bilmiyoruz. Hatalarımız olabilir. Şu an yaptığımız çalışmayı Versiyon 1 olarak yayınlıyoruz. Programa eklemeler olduğunda veya hatalar fark edildiğinde versiyon yükselterek tekrar yayınlayacağız. Sizlerin de bu çalışma için önerileriniz var ise bize yazınız. Ayrıca; bu çalışmanın içine, çıkarılacak olan yemeğe katılacak malzemelerin gramajlarını ve kalorilerini gösterir bir bölüm açmayı planlamaktayız. Sizlerin elinizde bu tür bilgi var ise bize gönderir misiniz?

Ambar Programı (V:1) için TIKLA


12 Mart 2014 Çarşamba

        STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI      

YENİSİ (2015-2019 YILLARI)

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Durum Analizi Eğitimi Tamamlandı

               2015-2019 Stratejik Planlama Durum Analizi Eğitimi merkez ve ilçelerde Stratejik Planlama Üst Kurulu Ekiplerinin katılımları ile tamamlandı. 17 Mart 2014 Pazartesi gününden itibaren "Geleceğe Yönelim" Bölümü ile ilgili eğitim çalışmalarına başlanacaktır. Stratejik Planlama Okul Ekipleri Durum Analizleri ile ilgili çalışmalarını ekteki örneğe uygun olarak hazırlayacak ve 24 Mart 2014 tarihine kadar tamamlayacaklardır. (Sinop MEM'in 10.03.2014 tarihli Web Sitesi haberidir)

2015-2019 Dönemi Stratejik Plan İçerik Taslak Örneği TIKLA

Stratejik Plan Slayt TIKLA

Zip Olarak İNDİR

(Eski-Örnek) Sinop MEM 2010-2014 Stratejik Planı TIKLA

 

Boyabat A.Sağlık Meslek Lisesinin Stratejik Plan Ekipleri (2015-2019)

MEB 2015-2019 Stratejik Planlama ile ilgili "Hazırlık Programı" yayınladı. Bu programa göre okulların yapması gereken işlem basamakları ve zamanlarını özetleye çalıştık. TIKLA (Word)

MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı için TIKLA (pdf)

 

ÖNCEKİ (2011-2014 YILLARI)

STRATEJİK PLAN (okulumuz için) 2011-2014 Yılları TIKLA

Stratejik Plan için Faaliyet İzleme ve Değerlendirme Formu (Okulumuza ait) 2011-2014 Tıkla


2 Mart 2014 Pazar

               PERFORMANS GÖREVİ PROGRAMINDA BAZI GÜNCELLEMELER YAPILDI           

DEĞİŞİM GEREKÇESİ: Performans Görevi Değerlendirme Formlarında güncelleme yapıldı. Kritere verilen puan değeri yükseltilmek istendiğinde, öğrenciye verilecek puanda yükseltme yapılamıyordu. Versiyon:11'de bu durum düzeltildi. Kritere verilen puan kadar öğrenciye puan verilebilecektir. Kriterden fazla puan ile öğrenci adı olmayan alanlara puan girilemeyecektir.

Performans Görevi Değerlendirme Programı Versiyon :11 Tarih:2 Mart 2014 TIKLA


28 Şubat 2014 Cuma

    DOĞRUDAN TEMİN (20 SATIRLI) PROGRAMINDA BİRKAÇ DEĞİŞİM YAPILDI   

 20 Satırlı Doğrudan Temin Programı (V:15 06.03.2014) TIKLA

GÜNCELLEME GEREKÇESİ : "F.Araş." sayfasının 55.satırında "Yaklaşık Maliyet (KDV Hariç)" Miktarında düzeltme yapıldı. Komisyon Üye sayıları istek üzerine 7 kişilik ayarlanmıştır. Ayrıca; "Onay.4" sayfasında yazdığınız ödenek miktarı, alım için yetersiz ise uyarı vermektedir. Okullar haricinde bu programı kullanacak olan kurumlar, programın "Başlık" sayfasında 21 satırda yer alan "Okul Müdürü" ibaresi yerine "Kurum Müdürü" veya başka ibare yazabilecekler ve diğer sayfalarda da bu şekilde görülecektir.


DİKKAT! AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALAR BİR ÖNCEKİ VERSİYONA AİTTİR.( Yenisi: 10 Haziran 2014 V:4 Güncellendi. Sözleşme yenilendi)

27 Şubat 2014 Perşembe

     YAZ STAJI  İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN PROGRAMDA GÜNCELLME YAPILDI 

Yaz Stajı Değerlendirme Formu eklendi. "Tek Öğrenci Not Formu"nda sehven kilitli kalan alanlar açıldı. (Tek öğrencilik ve toplu halde)

VERSİYON:3 28 Şubat 2014

TIKLA

İşletmelere yazılacak olan Resmi Yazı ile Sözleşme

(28 Şubat 2014 V:3 Güncellendi. Yaz Stajı Değerlendirme Formları Programa eklendi)

Yaz Stajı Değerlendirme Formu eklendi. (Tek öğrencilik ve toplu halde)

NOT : Yaz Stajı için diğer evraklar sayfanın en sonlarındadır


05 Şubat 2014 Çarşamba

    Necdet KARABEK'in Tayini Çıktı  

Necdet KARABEK'in Tayini Çıktı.  7 Temmuz 2010 tarihinden itibaren okulumuzda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Necdet KARABEK; Sağlık Özrüne bağlı olarak yaptığı tayin başvurusu ile Samsun Bafra Kanberli Ortaokuluna Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak tayini çıktı. 7 Şubat 2014 tarihinde görevinden ayrılmıştır.


04 Şubat 2014 Salı

     MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE MÜJDE!   

MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE YAN ÖDEME VERİLDİ!

              Mesleki ve Teknik Öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşlara (alanlara)  ve mezuniyet durumlarına göre belirlenen oranda (En az 4 yıl yükseköğrenim görenler %10 ve En az 2 yıl yükseköğrenim görenler %7) ilave eğitim öğretim tazminatı ödenecektir. Uygulama; 16/01/2014 tarih ve 28884 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ek Ödeme; Eğitim Öğretim Tazminatı adı altında verilecektir.

ÖĞRETMENİN MAAŞINDA NE KADAR FARK EDER?

Eğitim Öğretim Tazminatının Hesabı

EYDMA X Verilen Ek Ödeme Oranı (%10 veya %7) / 100

EYDMA : En Yüksek Devlet Memurları Aylığı

EYDMA Nasıl Bulunur?

En yüksek Devlet Memuru aylığı,

en yüksek gösterge ile en yüksek ek gösterge rakamları toplamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutardır.

Gösterge (1500)+Ek Gösterge (8000): 9500

2014 Ocak Ayı Maaş Katsayısı (MK): 0,076988

ÖĞRETMENİN ALACAĞI EK ÖDEME MİKTARININ BULUNMASI :

MK X EYDMA X 10 / 100

0,076988 X 9500 = 731,481

731,481 X 10 = 7314,81

7314,81 / 100 = 73,15 .- TL.

Okul Müdürlüğümüz olarak verilen bu Eğitim Öğretim Tazminat farkını, ilçemiz Mal Müdürlüğüne Şubat ayı Maaşlarında bildirdik. Bakanlar Kurulu Kararı Çıktısı ve Meslek Dersi Öğretmenlerinin isimleri ile birlikte İlçemiz Mal Müdürlüğüne gittik ve 15 günlük farkı ile birlikte Şubat Ayından geçerli olacak şekilde Maaş Bilgilerine işlettik. Bu ay; 15 günlük fark ile birlikte 100.-TL fark alacaklar. Bu ay dahil, ileriki aylarda da Meslek Dersi Öğretmenlerinin maaşlarına 72.--TL gibi  fark gelmiş olacaktır.

MAAŞ DEĞİŞİKLİKLERİNDE MUTLAKA MAL MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİNİZ

 

28884 sayılı Resmi gazetenin tamamı için TIKLA

Sayı : 28884

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5800

16 Ocak 2014  PERŞEMBE

MADDE 5 - 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın;

...

c) Eki III sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre aşağıdaki oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez.

...

c) Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık;

- En az 4 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 10

- En az 2 yıl yükseköğrenim görenler........................................................ : 7

28884 sayılı Resmi gazetenin tamamı için TIKLA


20 Ocak 2014 Pazartesi

100 SATIRLI DOĞRUDAN TEMİN ALIMI PROGRAMI

HATA VARMIŞ DÜZELTİLDİ

    100 Satırlı ve 20 Satırlı olan Doğrudan Temin Programlarında Hata varmış. Düzeltildi.   

 

DEĞİŞİM GEREKÇESİ : Bir önceki Versiyonlarda; "Muayene.6" sayfasında, Birim Fiyat ile Miktar çarpımında yanlış formül yazılmış, düzeltildi.

100 Satırlı Doğrudan Temin Alım Programı (V:3) 29 Ocak 2014 Çarşamba Saat:11:15) için TIKLA

20 Satırlı Doğrudan Temin Alım Programı (V:14) 28 Şubat 2014 Cuma Saat:10:36 için TIKLA

Doğrudan Temin Alımları yapan bazı okul idarecileri, yaptıkları alımların çeşitlerinin çok olduğunu belirttiklerinden Doğrudan Temin Alımlarına ait Programı 100 satırlık olarak ayarladık. Ayrıca; Bir firmadan Fiyat Araştırması Belgesi veya Teklif Mektubu Belgesi gelmemiş ve iki firmadan ancak alınmış ise, buna dair eklemeler yapıldı.

20 satırlı olan programda da; bir firmadan Fiyat Araştırması Belgesi veya Teklif Mektubu Belgesi gelmemiş ve iki firmadan ancak alınmış ise, bunda da eklemeler yapıldı.


16 Ocak 2014 Perşembe

TKY

EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

YÜRÜRLÜĞE KONMUŞTUR

 Yeni Yönergeye göre eğitimde kalite ödülü sürecine “Yılın Kaliteli Kurumu” ve “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorilerinde başvuru yapılarak, değerlendirmeler sonucunda seçilen kurum ve ekiplere ödülleri verilecek olup başvuru ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

DOKÜMANLARIN TAMAMI İÇİN TIKLA (ZİP)

MEB Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi

             Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 09/01/2014 tarihli ve 99074258/60.04/121238 sayılı yazısı ile Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi ve Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi yürürlükten kaldırılmış, yerlerine Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi yürürlüğe konmuştur.

            Yeni Yönergeye göre eğitimde kalite ödülü sürecine “Yılın Kaliteli Kurumu” ve “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorilerinde başvuru yapılarak, değerlendirmeler sonucunda seçilen kurum ve ekiplere ödülleri verilecek olup başvuru ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

             Yönergenin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının en az bir kategoride eğitimde kalite ödülü sürecine katılması gerektiği belirtilmektedir.

            Ödül başvuru raporlarının okul/kurumlar tarafından 21 Şubat 2014 tarihine kadar CD ortamında ilçe/ il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

            İlçe millî eğitim müdürlükleri bünyesinde ilçe milli eğitim müdürü başkanlığında Kalite Kurulu oluşturulması ve Yönergedeki kriterleri taşıyan değerlendiriciler görevlendirilmesi gerekmektedir.

             Ödül için yapılacak değerlendirmelerde Yönerge Ek-3’ te yer alan değerlendirme kriterleri kullanılması gerekmektedir.

           İlçe düzeyinde herhangi bir ödül kategorisinde değerlendirme yapılabilmesi için o kategoride en az 3 başvurunun olması gerektiğinden, başvuru sayısının üçün altında olması hâlinde, başvuru raporları ilçe değerlendirilmesi yapılmaksızın 14 Mart 2014 tarihine kadar CD ortamında doğrudan İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmelidir.

           Sürecin izleme ve değerlendirmesi Yönerge Ek-7’de yer alan “Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yıllık İzleme Ve Değerlendirme Formu” ile yapılacağından ilgili formun okul/ kurumlar tarafından temmuz ayının ilk haftası içinde ilçe/ il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

DOKÜMANLARIN TAMAMI İÇİN TIKLA (ZİP)

TKY ANKETLERİ

ANKETLER

ANKET DEĞERLENDİRME AŞAMASI TABLOSU

KRİTER EKİPLERİ Önce Kriter Ekipleri Kurunuz

 "TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU" Aralık ve Haziran Aylarında ilçe MEM'e gönderilir.


12 Ocak 2014 Pazar

HUZUR HAKKI VE EK ÜCRET TALEBİ İÇİN YEP BİR PROGRAM

MEB'den Huzur Hakkı ve Ek Ücret talebi yapılacağında bu yeni yaptığımız program ile tüm veriler bir arada yer alacaktır. Açıklamalar çerçevesinde programa personel bilgilerinizi girerek düzenli bir çıktı alabilirsiniz. Hem onay için hem de her iki seferde istenen ödenek talebi için şablonlar otomatik oluşmaktadır.

Program için TIKLA

Versiyon:2.1
Tarih : 08 Ağustos 2014
DEĞİŞİM GEREKÇESİ:

Giriş yapılamayan hücreler dokunulamayacak şekilde ayarlandı. Ayrıca; Damga Vergisi oranında yazılan miktarın tam görülmesi sağlandı.


08 Ocak 2014 Çarşamba

2014 Yılı için Güncellendi

HİZMET ALIMI İÇİN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

( SİGORTA BELGELERİ - NET ASGARİ ÜCRET- İŞVERENE MALİYETİ-

AYLIK PRİMLER HEPSİ BİR ARADA PROGRAM)

Bu çalışmamızda Asgari Ücret Hesaplama şekilleri, Hizmet Alımı yapan Okullar için yardımcı olacak bir çalışma. Ayrıca, Hizmet Alımı İşverene Maliyeti gibi bir çok alanların hesaplaması var. 2014 Yılı için Güncelleme yapıldı.

(Excel)

TIKLA


07 Ocak 2014 Salı

  TKY ANKETLERİ OKULUMUZ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

Toplan Kalite Yönetimi (TKY) Kapsamında okulumuzca iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi için, hazırlamış olduğumuz TKY Anketlerinin Okulumuzda görev yapan tüm çalışanlar, öğrenciler ve velilerimiz tarafından doldurulması gerekmektedir. Sorulara verilecek cevaplar neticesinde oluşacak olan analizler ışığında ´İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR" belirlenecek ve bu alanlar için yeni bir çalışmalar yapılacaktır. Katılımızı bekliyoruz.

Nuri ASLAN

Okul Müdürü

ÇALIŞANLAR İÇİN TIKLA

ÖĞRENCİLER İÇİN TIKLA

VELİLER İÇİN TIKLA


İŞLETMELER İÇİN YAPILAN SON UYGULAMALARIMIZ VE NOT İŞLEMLERİ

  YAPTIĞIMIZ İŞLETME UYGULAMA ŞEKLİ ANLATIMI YENİDEN GÜNCELLENDİ  

(07 Ocak 2014 Salı)

Word olarak

Pdf olarak


07 Ocak 2014 Salı Saat:09:20

YENİ SINAV ANALİZ FORMLARI EKLENDİ

(2 tanesi ilk ve orta okullar için)

                                   16. Sırada -  Test Sınavı Analizi A-B Guruplu 45 Kişilik 50 Soruluk TIKLA

                                    17. Sırada -  İlk ve Ortaokul Klasik Sınavı Analizi 45 Kişilik 50 Soruluk TIKLA

                                    18. Sırada -  İlk ve Ortaokul Test Sınavı Analizi 45 Kişilik 50 Soruluk TIKLA

(NOT: 16. Sırada yer alan Analiz Formu Zonguldak'tan Ali KARATAŞ Hocamızın, 17 ve 18. sırada yer alan İlk ve Orta Okul için olan Sınav Analiz Formları Denizli'den Osman ŞANLIOĞLU hocamızın istekleri üzere hazırlanmıştır. Umarım işlerine yarar. )


24 Aralık 2013 Salı Saat:09:20

KBS TAŞINIR VİDEOLARI

http://www.sgdb.hacettepe.edu.tr/online/destek/knowledgebase.php?article=26

http://www.sgdb.hacettepe.edu.tr/online/destek/knowledgebase.php?category=4

KBS TAŞINIR ANLATIMLARI

KBS TKYS Kılavuzu (Pdf)

KBS Taşınır Devir Alma ve Devir Verme (Pdf)

Adim Adim TKYS (Pdf)

(Not: Bu çalışmalar derlemedir)


HUZUR HAKKI ÖDEMESİ

YENİSİ DÜZENLENDİ

Versiyon 5 -19/12/2013

HUZUR HAKKI İLE EK ÜCRET ÖDEMESİ ONAY-BORDRO HEPSİ BİR FORM ÜZERİNDE DÜZENLENDİ

Huzur Hakkı ve Ek Ücret ödenekleri geldi. Ücretin kişilere ödenmesi için onay alınması gerekiyor.

Huzur Hakkı ve Ek Ücret Ödemesine ait onay Belgesi, ikisi birlikte aynı formda düzenlendi.

TIKLA

Versiyon 5 -19/12/2013
GEREKÇE: Gelir Vergisi oranı yanlış girilince çıkan uyarı yazısı yanlıştı, düzeltildi. Meslek Kursları ile ilgili sütunda, Meslek Eğitiminin Okulda yapılması şartını kaldırdık. Yanlış bir şart formülü koymuşuz.  (Yalnız; Yıl Sonu Beceri Sınavı için, Meslek Eğitiminin "işletmede yapılma" şartı hâlâ vardır.) Meslek Kursları Sütunları eklendi. Gelir Vergisi alanındaki hata düzeltildi. Sınav Komisyonunda Başkan olarak görev yapanlara ait Görevi/Branşı alanına; Müdür Vekili olarak görev yapacak olan Müd.Baş.Yrd. ve Müd.Yrd.,kadroları açılır listeye eklendi.


10 Aralık 2013 Salı Saat:09:20

  YAPTIĞIMIZ İŞLETME UYGULAMA ŞEKLİ ANLATIMI YENİDEN GÜNCELLENDİ  

(07 Ocak 2014 Salı)

  Aşağıdaki Yazı Dizisini İNDİR

Word olarak

Pdf olarak

İŞLETMELER İÇİN YAPILAN SON UYGULAMALARIMIZ VE NOT İŞLEMLERİ

       Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğe göre; sadece TİP I imzalatılan öğrenciler işletmelere gönderilebiliyor ve sadece bu öğrenciler ücret alabiliyor ve de sadece bu öğrenciler için Koordinatör Öğretmen görevlendirilebiliyor. İlçemizde bir devlet hastanesi vardır. Uygulamaların ilk başında; bu hastanemize ancak 12/A sınıfı öğrencilerimiz TİP I imzalatılıp gönderildi ve bu  öğrenciler için 2 Gurup oluşturuldu ve 2 öğretmen Koordinatör olarak görevlendirilebildi. Diğer sınıf öğrencileri okula çekildi. Daha sonra; Okula geri çekilen 12/B, 11/A ve 11/B sınıfı öğrencileri için de okulumuzda Laboratuvar yetersizliğinden Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 78/6-d ile 88/4 maddeleri gereği Okul Müdürlüğümüz ve Hastane Başhekimliği ile protokol imzalanarak geri hastaneye gönderildi. Bu öğrencilerimize de, sınıflar ve dersler bazında;  her bir ders için GURUPLAR OLUŞTURULARAK (İlk 15 öğrenci için 1. Gurup, geri kalan öğrenciler için 2. gurup) öğretmenler görevlendirildi.

           NOT İŞLEMLERİNİ NASIL YAPIYORUZ?

             MADDE 89- (1) Koordinatör öğretmenler:

            ç)   İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işlerle ilgili iş dosyasını kontrol eder.

d)   Öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek işletme kayıtlarındaki bilgilerin takip eden iki iş günü içerisinde okul müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

g)   İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona ermeden 5 gün önce okul müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.

          İŞLETME NOTU VERME KONUSU: Yeni OÖ Kurumları Yönetmeliğinin "Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 89/(g) maddesinde bahsedildiği üzere, döneme ait puan çizelgesi işletme tarafından doldurularak okul müdürlüğüne teslim edileceği belirtilmektedir. Aynı yönetmeliğin (ç) ve (d) fıkrasında da; Koordinatör Öğretmenlerin öğrencilerin başarı durumlarını takip edeceğini de belirtmektedir. Yeni yönetmeliğe göre Koordinatör olarak görevlendirilecek olan öğretmenlere sadece o gurup için haftada 8 saat ücret verilebiliyor.  Bu durumda Koordinatör Öğretmen aynı gurup için haftada en fazla 8 saat ek ders alabileceği için, öğretmenlerin hastanedeki öğrencilerin takibi konusunda bir belirsizlik ortaya çıkmıştır.  Öğrenci takip konusunun çözümü için; gurubundan sorumlu olan bu Koordinatör Öğretmenler ya haftada bir gün hastaneye gidecek (o gün hangi ders varsa), diğer dersler için hastaneye gitmeyecek, ya da ÖĞRETMEN İÇİN UYGUN İSE üç gün ikişer-üçer saat giderek diğer dersler için de öğrencinin takibini yapacaktır. (Bu ikinci yöntem öğretmenlere ağır geleceği için, dediğimiz gibi Koordinatör Öğretmen tarafından kabul edilirse uygulanır).  Ancak; tek gün hastaneye gitmesi durumunda, sadece bir işletme dersi için öğrenciyi takip etmiş olacak ve diğer dersler ve günler için öğretmenin öğrenci takibi olamayacaktır. Gidemediği günlerdeki takip konusu hastane ve o gün işletmede olan diğer meslek dersi öğretmenleri tarafından yapılma zorunluluğu doğacaktır.  Böylece o gurup öğrencilerini hem Koordinatör Öğretmen,  hem hastane hem de o gün hastanede bulunan diğer Koordinatör Meslek Dersi Öğretmenleri  takip etmiş olacaktır. Not verme konusu da hastane yönetimi ile ortak karar alınarak çözülebilecektir. Ortak karar alınabildiği takdirde; Okul Koordinatör Öğretmenleri tarafından hazırlanış olan not çizelgelerine verilen notlar hastane eğitim sorumlusunca uygun bulunduğu takdirde gerekli imzalar atılarak notlar verilebilecektir. Bizdeki not verme konusu biraz farklıdır. Bu durumu aşağıda anlatmaya çalıştık. Bizde Koordinatör olarak görevlendiren sadece 2 öğretmen var. Diğer öğretmenler hastanede öğrencilerin başındalar ama; normal meslek dersi öğretmeni durumundalar.

            BİZDEKİ UYGULAMA NOTU VERME ŞEKLİ:

          İşletmeye TİP I ile gönderilen 12/A sınıfı öğrencilerimiz için görevlendirilmiş olan Koordinatör Meslek Dersi Öğretmenleri "İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu" 'nu kullanarak 3 (üç) adet (2., 3. ve 4. ayda) Uygulama Notu verecekler ve e-okul sisteminde yer alan "Uygulama Notları" alanına kendileri not olarak gireceklerdir. "Performans (İşletme) Değerlendirme Formu" Notu ile ilgili işlemleri ve not verme işini bu öğrenciler için yapmayacaklardır.

         Protokol yapılarak hastaneye gönderilen 12/B, 11/A ve 11/B Sınıfı öğrencileri için görevlendirilen öğretmenler, ders ders ve gurup gurup görevlendirme yapıldığı için, her ders öğretmeni aynı okuldaki gibi kendi ders ve gurup öğrencileri için Not İşlemlerini yerine getireceklerdir.  Ders öğretmenleri de "İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu" 'nu kullanarak 3 (üç) adet (2., 3. ve 4. ayda) Uygulama Notu verecekler ve e-okul sisteminde yer alan "Uygulama Notları" alanına kendileri not olarak gireceklerdir. "Performans (İşletme) Değerlendirme Formu" Notu ile ilgili işlemleri bu öğrenciler için yapacaklardır. Bu uygulamamız, 09/12/2013 tarihinde okulumuzda gerçekleştirilen Meslek Dersleri Zümre Toplantısında alınan karara göre yapılmaktadır. Yani Karar gereği; Protokol yapılarak hastaneye gönderilen 12/B, 11/A ve 11/B Sınıfı öğrencileri için, Ders Öğretmenleri tarafından yazılı yerine 3 adet "İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu" nun 2., 3. ve 4. aylara ait olanlarını dolduracak ve  bu notları e-okul sisteminde "Uygulama Notları" alanına da girişlerini yapacaklardır.  "Performans Notu" için de SADECE sitemizdeki Performans Programına yeni eklenen "Sağlık Meslek Liseleri için İşletme Performans Değerlendirme Çizelgesi" 'ni dolduracaklardır.

          Bu durumda kısaca, Koordinatör Meslek Dersi Öğretmenleri yılın ilgili döneminde, kendi dersinin gurubunda yer alan öğrenciler için;

           2.  Ayda "İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu "

           3.  Ayda   "İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu ",

           4. Ayda da "İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu"  nu dolduracaklar e-okul sistemine girilecekler ve öğretmenler ilgili ay bitiminde bu formları mutlaka okul idaresine teslim edeceklerdir.

 

          Protokol yapılarak hastaneye gönderilen 12/B, 11/A ve 11/B Sınıfı öğrencileri için Meslek Dersi Öğretmenleri de yılın ilgili döneminde, kendi dersinin gurubunda yer alan öğrenciler için;

           2.  Ayda "İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu " ile "Performans Ödev Değerlendirme Formu",

           3.  Ayda   "İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu ",

           4. Ayda da "İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu" ile "Performans İşletme Değerlendirme Formu" 'nu doldurulacaklar, e-okul sistemine girilecekler ve öğretmenler ilgili ay bitiminde bu formları mutlaka okul idaresine teslim edeceklerdir.

          Bu durumda, protokol kapsamında işletmeye giden öğrenciler Yılsonu Beceri Sınavına girmeyecekler, sadece; I.Dönem TIP I imzalatılan 12/A ile II.Dönem TIP I imzalatılacak 12/B sınıfı öğrencileri Yılsonu Beceri Sınavına olunacaklardır.

          STAJ ÜCRETİ KONUSU:  Staj ücreti işletmelerin (Hastane) personel sayısı ile alakalıdır. Hastane Yönetimi, personel sayısının %10’u kadar sayıya denk gelen öğrenciye ücret vermektedir. (Öğrencilere her ayın başında yaşlarına uygun Net Asgari Ücretin en az yüzde otuzu oranında ücret işletme tarafından net olarak ödenir.) Hastanenin personel sayısı diyelim ki 240 olsun (Bizim ilçemizde sayı bu). O zaman %10’u 24 yapıyor ve 24 öğrenciye TİP I imzalatılarak hastane tarafından  ücret ödeniyor.  Yani; hastaneye şu durumda sadece TİP I imzalatılanlar gidebiliyor ve bu öğrenciler ücret alabiliyorlar. (TİP II’nin bakanlık tarafından kalktığı söylendi.) Diğer öğrenciler hem ücret alamıyor hem de stajlarını hastanede değil de okulda yapmak durumunda kalıyorlar. Yukarıda anlattığımız gibi bizdeki durum başlangıçta böyle idi. TIP I imzalatılanlar hastaneye gönderildi, geri kalan öğrenciler okula çekildiler ve bir müddet işletme dersleri okulda sınıflar guruplara bölünerek öğretmenlerimiz tarafından işlendi. Daha sonra da; Yeni yönetmeliğin, 78/6-d ile 88/4 maddelerine dayanılarak laboratuar yetersizliğinden;  Okul Müdürlüğümüz ve Hastane Başhekimliği ile protokol imzalanarak öğrenciler geri hastaneye gönderildi. Bu öğrencilerin derslerine giren öğretmenler de Koordinatör değil de normal ders öğretmeni olarak ve (işletme derslerine normal ders şeklinde kabul edilerek) ek dersleri hesaplanarak ek ders ücretlerini almaktadırlar. VE UYGULAMAMIZ ŞU AN BU ŞEKİLDEDİR.

 

       Şimdi burada bir durum ortaya çıkıyor. “Hastaneye hangi öğrenciler gidecek ve nasıl seçim yapılacak? Yeni Yönetmeliğin  “İşletmelerde mesleki eğitim göreceklerin belirlenmesi” başlıklı  136. maddesinde;

       MADDE 136- (1) Bir meslek alan/dalında işletmelerde mesleki eğitim görecek öğrenci sayısının işletmelere gönderilecek öğrenci sayısından fazla olması durumunda, koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında en az üç üyeden oluşan komisyon kurulur.

        (2) Komisyon, öğrencilerin;

        a) Alt sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını,

        b) Kısa süreli uzaklaştırma cezasından daha ağır ceza almamış olmasını,

        c) Genel durumunu dikkate alarak sıralama ve seçimini yapar.

           denmektedir.

          İşte burada; okul tarafından bir komisyon kurulacak ve bu komisyon hastaneye gidecek ve ücret alacak öğrencileri belirleyecektir. Bu madde çerçevesinde okulumuzun yaptığımız yöntem aşağıdaki şekildedir:

         Okulumuzda işletmelerde beceri eğitimi görecek olan 11/A, 11/B, 12/A  ve 12/B sınıfları vardır. Staj ücreti konusunda biz her yıl yaptığımız uygulamayı yaptık. 12/A sınıfı öğrencilerine 2013/2014 öğretim yılı I.Yarıyıl TİP I imzalattık ve bu öğrenciler ücret alıyorlar. II.Yarıyıl da 12/B sınıfı öğrencileri  TİP I imzalatarak ücret alacaklardır. Bizim 12. sınıfımızın her ikisi de 22 kişidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi hastane personel sayısının %10’una tekamül eden kadar ücret alabilecek öğrenci sayısı 24 olduğu için; 136. maddeyi burada devreye koyduk. Geri kalan 2 öğrenciyi, Birinci Yarıyıl 11/A sınıfından, ikinci yarıyıl da 11/B sınıfından 9. ve 10. sınıf ortalamaları en yüksek olan iki öğrenciyi belirledik ve onlar ücret alıyor ve alacaklar. ( I.YY. 10/A sınıfından 58 Eda ERSOY ile 18 Merve ASLAN, II.YY ise 10/B sınıfından 121 Seher ÖZBEY ile 68 Merve KELEŞ) Tabiî ki gelecek yıl da şu an 11 olan 11/A ve 11/B sınıfı öğrencileri birer dönem olmak üzere yukarıda anlatıldığı gibi ücret alacaklardır. 11 ve 12. sınıf şube sayımız 2'şer olduğu için sistemimiz bu yıl düzenli işlemektedir. İleri yıllarda 11 ve 12. sınıf şube sayıları 3 ve üzeri olursa farklı bir yol bulma veya madde 136'yı tam uygulama zorunluluğu ortaya çıkabilecektir. Bu şekilde yapılarak; işletmeye giden her öğrencinin ücret alması ve diğer öğrencilerin aldığı ücretlerde öğrencinin küskünlüğünün ve gözü kalmayacak olmamasına, tüm öğrencilere maddi olarak eşit yaklaşım yapılmaya çalışılmıştır. Bu yapılan yöntem müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından uygun bulunmuş ve imza altına alınmıştır.

        İşte bu ücret alan 24 öğrenci için sadece 2 (iki) KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN görevlendirildi ve bu iki öğretmenimiz direkt 8 saat Koordinatörlük ücreti almaktadır. Diğerleri normal ders şeklinde hastanede Meslek Dersi Ders Öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.

 

        Tüm bu yapılanlar şu an Sağlık Meslek Liselerinde yaşanan uygulama belirsizliğinde başvurulan çarelerdir. Bakanlığımız bu belirsizlikler için bir çalışma yaptığını belirtmektedir. Bu yapıtımız uygulama; Bakanlık tarafından yeni bir açıklama ve resmi yazı gelene kadar devem edecektir. Öğretmen arkadaşların bu açıklamalar çerçevesinde hareket etmeleri için gereğini rica ederim.

Nuri ASLAN

Okul Müdürü


10 Aralık 2013 salı Saat:08:40

PERFORMANS ÇALIŞMASI İÇİNE, SAĞLIK MESLEK LİSELERİ İÇİN BİR FORM EKLENDİ

VERSİYON:10 10.12.2013 SALI  SAAT:08:40

DEĞİŞİM GEREKÇESİ: Sağlık Meslek Liselerinde, Laboratuvar yetersizliğinden Hastanelerle Protokol yapılarak İşletmelere gönderilen öğrenciler için Ders Öğretmenleri tarafından Sözlü Notu için düzenleyecekleri Sınıf İçi Performans Değerlendirme Formlarını, öğrencileri Hastane Ortamında gözlemleyerek Değerlendirebilmeleri için yeni bir form eklendi. Bu formda değişen sadece, öğrenciyi işletmede gözlemleyebilmek için bazı kriterler eklendi yada çıkarıldı.

Performans Değerlendirme Çizelgesi Versiyon:10 TIKLA (Tavsiye edilen budur)

    Özür dileriz Versiyon 10'a yönlendirmeyi unutmuşuz :)   

 

Performans Değerlendirme Çizelgesi Versiyon:9 TIKLA

Performans Değerlendirme Çizelgesi Versiyon:8 TIKLA


06 Aralık 2013 Cuma Saat:13:15

ÖĞRENCİ BAKIM PLANI DOSYASI VE DOKÜMANLARI

               İşletmelerde Beceri Eğitimi kapsamında Hastanelerde Staj yapan öğrencilerimiz için aşağıdaki linklerde yer alan dokumalar Okulumuz öğretmenleri tarafından derlenmiş ve düzenlenmiştir. Bu dosyada; işletmelerin çeşitli birimlerinde uygulama yapan öğrencilerimizin dolduracağı ve öğretmenlerimiz tarafından belirli aralıklarla takibi yapılacak birçok şablon ve form bulacaksınız. Bu dosya; Word, Pdf ve Yaprak Açılır Pdf formatında olmak üzere 3 şekilde hazırlanmıştır. Okulumuz olarak eğitim-öğretim yılı başında bu dokumaları staja giden 90 öğrencimiz için çoğalttık ve ciltlemesi de yapılarak her  öğrenciye verdik. Stajdaki tüm öğrenciler bu dokümanları kullanmakta ve Meslek Dersi Öğretmenlerimiz tarafından da takibi yapılmaktadır. Bu dokuman içinde yapılan bakım planları, aylık verilen ödevler ve öğrencinin genel durumu da izlenerek notla değerlendirme işlemi yapılmaktadır. Bahsettiğimiz bu bakım planı dışında öğretmenlerimizin kullandığı farklı dosyalar da bulunmaktadır (Bu dosyalar da hazırlandığında yayınlanmaya çalışılacaktır). Bu dosyanın Word Belgesi şeklinde sayfa sayısı 305'tir. Okulumuz olarak bu dosyaları iki sayfayı A4 kağıdına tek sayfa yaptık ve arkalı-önlü düzenleyerek çoğaltmasını yaptık. Böylece daha az kağıt kullanılmış oldu. Ancak; bilinmelidir ki formların A4 boyutunda kullanımı daha sağlıklı olmaktadır. Okulumuz olarak bu dosyayı 4 yıldır kullanmaktayız. Umarız bu dosyalar, Sağlık Meslek Liselerinde görev yapan arkadaşların işine yarar. 

             Bu dokümanların okulumuza uyarlanmasında Emeği geçen Okulumuz Hemşirelik Bölüm Şefi Gülay ASLAN, Meslek Dersi Öğretmenlerimiz Nuray BALCI ve Yurdagül BAŞ'a, ayrıca; dokümanlarını kaynak olarak kullandığımız Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Hizmetleri Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu yöneticilerine ve öğretim elemanlarına emekleri için teşekkür ederiz.

                                                                                                      Nuri ASLAN

                                                                                                     Okul Müdürü

Word          Öğrenci Bakım Planı Dosyası Dokümanları TIKLA

Pdf              Öğrenci Bakım Planı Dosyası Dokümanları TIKLA

Açılır Pdf   Öğrenci Bakım Planı Dosyası Dokümanları TIKLA

                   Kapak Sayfa- Excel- Bakim Planı - (Tek sayfa) TIKLA


05 Aralık 2013 Perşembe Saat:11:55

PERFORMANS ÇALIŞMASINDA ŞUBE TANIMLAMALARI EKLENDİ

VERSİYON:9 05.12.2013 PERŞEMBE SAAT:11:55

DEĞİŞİM GEREKÇESİ: Bu versiyona; "Sınıfları Giriniz" sayfasına ŞUBE tanımlanması için alan açıldı. Bu sayede, sadece tek şube adı (A, B, C şubesi gibi) değil de AB, BA, CD v.b. Şubeleri de de tanımlanarak, "Sınıf Listesi"nde seçim yapılabilecektir.

NOT: Bu ekleme Şanlıurfa'dan Mahmut DEMİR hocamızın şu mesajı üzerine ekleme yapılmıştır. "Sayın Necdet Hocam; Performans Değerlendirme Çizelgeleri ile ilgili sizden naçizane bir istirhamım var. Bizim okul Kız Teknik ve Meslek Lisesi. Aynı zamanda Anadolu bölümü de var. Okul idaremiz Anadolu şubelerimize çift harf tanımlamış. Örnek: 9/AB, 9/AC, 12/AB vs. Programınızda bu şubelerimize çift harf tanımlayamıyoruz. Program kabul etmiyor. Bu sorunumuz için bir çözüm var mı acaba? Şimdiden Allah razı olsun sayın hocam…"

Performans Değerlendirme Çizelgesi Versiyon:9 TIKLA (Tavsiye edilen budur)

Performans Değerlendirme Çizelgesi Versiyon:8 TIKLA


03 Aralık 2013 Salı Saat:08:20

PERFORMANS ÇALIŞMASINDA "Sözlü Notu İçin" SAYFASINDA DÜZELTME YAPILDI

GEREKÇE: "Giriş Sayfası"nda ilk iki öğretmenin; "Sözlü Notu İçin" sayfasından dersi seçildiğinde branşı formül hatasından dolayı gelmiyordu.. Durum düzeltildi ve 03/12/2013 tarih ve VERSİYON:8 olarak yeniden yayınlandı.

Performans Değerlendirme Çizelgesi Versiyon:8 TIKLA

TIKLA


02 Aralık 2013 Pazartesi Saat:08:15

   HATAYI YENİ FARKETTİM! 

Sınav Analiz Formlarından; 11., 12., 13., 14. ve 15. olan Programlarda sorulara verilecek olan puan değeri hanesinde bir uyarı yapmıştım. Ancak formülü yanlış kurduğumdan sistem yanlış uyarı veriyormuş. Yeni Fark ettim. Hemen düzeltim. Sorun yaşayan arkadaşlardan özür diliyorum.

Necdet KARABEK

Müd.Yrd

HATALARI DÜZELTİLEN SINAV ANALİZ FORMLAR

           11.Sırada- Klasik Sınav - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)  40 Öğrencilik 40 Soruluk -1 Aralık 2013-V:3

12.Sırada- 45 Kişilik ve 40 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli)-1 Aralık 2013-V:4

         13.Sırada- 45 Kişilik ve 50 Soruluk A,B,C,D,E Şıklı Test Sınv Anlz (Öğr. Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli) 1 Aralık 2013 V:4

14.Sırada - 45 Kişilik ve 50 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli)-1 Aralık  2013-V:15.Sırada- 60 Kişilik ve 50 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıfla) ve Manüel Girişli)-1 Aralık 2013 V:2

NOT: Sınav Analiz Formlarında; hatayı fark eden arkadaşlar, hatalı olan yeri açık şekilde anlatan uyarıyı bize gönderirlerse otokontrolümüz daha sağlıklı olacaktır.

 


27 Kasım 2013 Çarşamba Saat:07:50

PROJE ÇALIŞMASINDA BİR KAÇ YENİLİK VE DEĞİŞİM YAPILDI

VERSİYON:6 TARİH : 26 Ekim 2013 Saat: 21:55

Versiyon:5'in Değişim Gerekçesi: "PROJE ALAN ÖĞRENCİLERİ İŞLE" sayfasında; "Proje Konusu"nun girileceği sütunda bazı hücreler sehven kilitli kalmış, açıldılar. Ayrıca; "Proje Değerlendirme Formları"nda öğrenci numarası yazılınca bilgiler gelmektedir ve notlar girilerek çıktı alınabilmektedir. Öğretmenlere branşları eklendi. Proje takip tarihlerinin değişmesine imkan verildi.

VERSİYON:6 TARİH : 26 Ekim 2013 Saat: 21:55 TIKLA


26 Kasım 2013 Salı Saat:12:30

MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 GÖNDERDİĞİMİZ GÖRÜŞ YAZISINA KISA CEVAP

İşletmelerde Mesleki Eğitim Uygulamaları hakkında MEB'e gönderdiğimiz görüş yazısına cevap geldi. Bu konuda açıklama yapacaklarını belirtmektedirler.

Resmi Yazının Tamamı için TIKLA


19 Kasım 2013 Salı Saat:14:30

KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

KPSS 2013/2 ORTAÖĞRETİME AİT TERCİH KILAVUZU EXCEL ORTAMINDA DÜZENLENDİ

          Adaylar tercihlerini 18-27 Kasım 2013 tarihleri arasında İnternet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Kasım 2013 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

         Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.  Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2013/2)

TIKLA

2013/2 KPSS Kılavuzun Tamamı için TIKLA


19 Kasım 2013 Salı Saat:10:20

PERFORMANS ÇALIŞMASINDA HATA DÜZELTİLDİ

GEREKÇE: Sınıf sayıları çoğaltıldıktan sonra, belli bir sınıftan sonra öğrencilerin listesini getirmiyordu. Durum düzeltildi ve 19/11/2013 tarih ve VERSİYON:7 olarak yeniden yayınlandı.

Performans Çalışma Programı Versiyon:7 TIKLA

NOT: 18 Sınıftan az sınıfı olan okullar Versiyon:6'yı kullanmalarında mahsur yoktur.


18 Kasım 2013 Pazartesi Saat:14:20

SINAV ANALİZ FORMLARINA

45 VE 60 ÖĞRENCİLİK 50 SORULUK KLASİK SINAVLAR İÇİN OLANLAR DA EKLENDİ

Not: 60 Kişilik olan Sınav Analiz Formunu İstanbul'da Rıza Hocamız istemişti.

14.Sırada - 45 Kişilik ve 50 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli)-1 Aralık 2013-V:2

        15.Sırada - 60 Kişilik ve 50 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıfla) ve Manüel Girişli)-1 Aralık 2013 V:2


15 Kasım 2013 Cuma Saat:11:30

İKİ ÇEŞİT SINAV ANALİZ FORMU DAHA EKLENDİ

12.Sırada- 45 Kişilik ve 40 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli1 Aralık 2013-V:4

         13.Sırada- 45 Kişilik ve 50 Soruluk A,B,C,D,E Şıklı Test Sınv Anlz (Öğr. Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli) 1 Aralık 2013 V:4


14 Kasım 2013 Perşembe Saat:14:50

 ADANA ÇEAS ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ

SAYIN BEKİR BOZDEMİR HOCAMIZ YILLIK ÇALIŞMA PLANI GÖNDERDİ YAYINLIYORUZ.

Sayın Hocamız, bu çalışmasını paylaşmak istemiş. Kendisine, bu dosyayı kullanacak olan arkadaşlar adına teşekkür ederiz.

Nuri ASLAN

Okul Müdürü

TIKLA


14 Kasım 2013 Perşembe Saat:11:25

BU YAZI İÇİN ŞUNU DEMİŞLER

Mesleki ve Teknik Eğitim genel Müdürlüğünün 31/10/2013 tarih ve 3135268 sayılı yazısı için ilçemizde bulunan Teknik Lise Müdürü, Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğüne telefon açmış. Verilen cevap; Bu yazının tüm kurumlara gönderildiğini, stajyer öğrenci çalıştıran kurumların öğrencilere ödeyecekleri ücretlerde gecikmeye mahal verilmemesi için gönderildiğini, okullar ile ilgisinin olmadığını söylemişler.

Nuri ASLAN

Okul Müdürü

Gelen (31/10/2013 tarih ve 3135268 Sayılı Yazı İçin TIKLA


13 Kasım 2013 çarşamba Saat:09:47

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI İÇİN YENİ ŞEKİL HAZIRLANDI

Yeni (V:6)Performans Çalışma Programı için TIKLAYINIZ

VERSİYON:6 12/11/2013 Salı. SAAT:21:50 Bu versiyonda şu değişiklikler yapıldı: Sınıf Listelerine 10 sınıf daha eklendi. "Performans Görevi Değerlendirme Formu"nun sağ üst köşesine "Ders Sıra No" eklendi. "Performans Hakkında Bilgi" sayfasında küçük çaplı düzenlemeler yapıldı. "Dersler" sayfasına sıra numarası eklendi. Bu sayfanın üst kısmına "Yeşil Alanlara Veri Girilmektedir" ibaresi eklendi.

Necdet KARABEK Müd. Yrd.

Bir Önceki (V:5)Performans Çalışma Programı için TIKLAYINIZ


13 Kasım 2013 çarşamba Saat:09:20

SINAV ANALİZ FORMUNA BİR TANE DAHA EKLENDİ

   (İÇERİSİNE MANÜEL OLAN ANALİZ FORMU DA EKLENDİ)

  Sıra No:11 olan Sınav Analiz Formudur 

Versiyon 2 Tarih: 14 Kasım 2013 Saat:08:20 Bu Sınav Analiz Formunun Özellikleri: İçerisinde Manüel giriş için Analiz Formu da eklendi. 40 Öğrencilik ve 40 Soruluktur. Notu 50'den aşağı olan öğrencileri kırmızı ile gösteriyor. Soru sayısına göre not girilmesi için yeşil şekilde alan açıyor. İstatistik bilgilerinde düşük başarıları kırmızı ile yüksek başarıları yeşil renkte  gösteriliyor. En yüksek ile en düşük notu olan üç öğrencinin notları aynı olduğunda aynı öğrenci ismini gösteriyordu. Artık isimleri ayrı ayrı gösteriyor. Ayrıca Sınıf Listesi 27'ye çıkarıldı. Sınıf Listeleri girilerek tüm okullarımız rahatlıkla kullanabilirler. Kolay gelsin. Necdet KARABEK Müd.Yrd.

TIKLA


09 Kasım 2013 Cuma Saat:10:30

HUZUR HAKKI ÖDENEĞİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPILDI

Hesaplama Çalışma Tablosu için TIKLAYINIZ

           BU ÇALIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA                                      

           İlgili ayda İşletmede yapılan Mesleki Eğitime tam ay gidilmiş ise 250, Eylül ayı gibi yarım ay yapılmışsa 125 yazabilirsiniz.

           Kurumdaki Mesleki Eğitimde ilgili ay tam ise 150, Eylül ayı gibi yarım ay ise 75 yazabilirsiniz. (Biz bu şekilde olabilir diye düşündük ve böyle yapıyoruz.)

           Yaz Stajında görevli öğretmenler varsa, o öğretmenlere o aya/aylara katsayı yazılacaktır.(Yaz Stajı Hemşirelik Bölümü öğrencileri için 36 haftalık süre hangi ayda ise)

           Bu yıl ilk defa Staja öğrenci gönderen okullar, yaz stajı dönemine denk gelen ayları boş geçecekler, Eylül ayından başlayacaklardır.  Aynı zamanda; geçtiğimiz Haziran Döneminde Yıl Sonu Beceri Sınavı da yapmadıkları için bu çalışma tablosunun "HESAP" sayfasında yer alan "BECERİ SINAV HUZUR HAKKI" ödemesini talep etmeyeceklerdir. Sadece 2.Dönem Ek Ücret Talep edeceklerdir. Bu sebepten; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ödenek talep alanında 7. "Sınav Kom.Başk.ve Üyelerine Yıllık Huzur Hakkı" alanına miktar girmeyeceklerdir.

          Bir öğretmen için istenecek ödenek miktarı; ilgili aylara yazılmış olan katsayı toplamı ile o yılın Ocak ayında belirlenen maaş katsayısı çarpımı sonucu ortaya çıkan miktardır(Tahakkuk Tutarı). Bu miktarların toplamı ödenek olarak talep edilecektir.

Huzur Hakkı için Diğer Formlar ve Resmi Yazılar için TIKLAYINIZ

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden Huzur Hakkı ve Ek Ücret Miktarının Girilmesi için TIKLA

http://mtegm.meb.gov.tr/TR/admin_giris.asp


08 Kasım 2013 Cuma Saat:10:50

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASINDA HATA DÜZELTİLDİ

    Versiyon : 4 - Tarih: 08 Kasım 2013 dosyasın yaınlandı  

08/11/2013 Cuma VERSİYON : 4 ("SÖZLÜ NOTU İÇİN" sayfasında "Arkadaşları ile ortak çalışması" na verilen not toplama yansımıyordu. Düzeltildi. Ders girilme alanı 500, öğrenci listesi 40 yapıldı.)

Performans çalışmamızda Karaman'dan Ümit Hocamızın fark ettiği bir hatamız olmuş. Sayın Hocam; Öncelikli ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Çalışmalarımızın sizler tarafından takip edilip kullanılması bizleri mutlu ediyor. Size ayrıca; Performans çalışmasındaki hatayı bize ilettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Hemen düzeltmesini yaptık ve Versiyon : 4 olarak yenisini sitemize ekledik. Başka toplamlarda hata var mı diye baktım ama yokmuş. Son hali şu an sitede. İkinci isteğiniz maalesef yaptığım bu çalışmada mümkün değil. Sizin de belirttiğiniz gibi bu dosyayı her bir girdiğiniz ders için bilgisayarınızda çoğaltarak giriş yapacaksınız. Yani bu çalışma Access gibi veri tabanlı değil… Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Necdet KARABEK Müd.Yrd.

(Excel) Performans Programı için TIKLAYINIZ


28 Ekim 2013 Pazartesi Saat:13:50

SINAV ANALİZ FORMLARI GÜNCELLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; sınavların, soru, şube ve sınıflar bazında analizlerinin yapılması, bu analizler üzerinde ortak hataların tespit edilmesi, ayrıca; Zümre Öğretmenler Kurulunda  genel bir sınav değerlendirmelerin yapılması için her ay belirli günde toplanılması istenmektedir.

 

Bu kapsamda, Okul Web Sitemizde yer alan ya da öğretmenlerimizce daha farklı içeriklere sahip temin ettikleri  Sınav Analiz Formlarının her sınav için düzenlenmesi, Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülmesi ve akabinde idareye teslim edilmesi için gereğini rica ederim.

Nuri ASLAN

Okul Müdürü

 

            MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MADDE 4- (1) t) Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak değerlendirilmesi,

MADDE 45- (1) b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.

MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.

Zümre öğretmenler kurulu

MADDE 111- (2) ...Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.

 

SINAV ANALİZ FORMLARI: (26/10/2013 tarihinde güncellendi.)

(Okulumuz sınıf listeleri eklenmiş olup, sınıf seçildiğinde öğrenci numarası ve ad/soyad gelmektedir.)

 1- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınav      - (En Fazla 50 Soruluk )- Tüm Okullar için - A-B Gruplu Şekilde (Liste Var)

 2- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınavı - (En Fazla 50 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Var)

 3- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınavı - (En Fazla 50 Soruluk )- Okulumuz için     (Liste Var)

 4- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınavı    - (En Fazla 50 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Var)

 5- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınavı - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Var)

 6- SINAV SONUÇ ANALİZ - Klasik Sınavı - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)

 7- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınavı    - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Var)

 8- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınavı    - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)

 9- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınavı    - (En Fazla 50 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)

10-SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınav  - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)  50 Öğrencilik için yapılmıştır.

11-SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınav  - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okul. için (Liste Yok)  40 Öğr.40 Soruluk 1 Aralık 2013 V:3

11.Sınav Analiz Formu için AÇIKLAMA: Versiyon 2 Tarih: 14 Kasım 2013 Saat:08:20 Bu Sınav Analiz Formunun Özellikleri: İçerisinde Manüel giriş için Analiz Formu da eklendi.  40 Öğrencilik ve 40 Soruluktur. Notu 50'den aşağı olan öğrencileri kırmızı ile gösteriyor. Soru sayısına göre not girilmesi için yeşil şekilde alan açıyor. İstatistik bilgilerinde düşük başarıları kırmızı ile yüksek başarıları yeşil renkte  gösteriliyor. En yüksek ile en düşük notu olan üç öğrencinin notları aynı olduğunda aynı öğrenci ismini gösteriyordu. Artık isimleri ayrı ayrı gösteriyor. Ayrıca Sınıf Listesi 27'ye çıkarıldı. Sınıf Listeleri girilerek tüm okullarımız rahatlıkla kullanabilirler. Kolay gelsin. Necdet KARABEK Müd.Yrd.TIKLA

İKİ ÇEŞİT SINAV ANALİZ FORMU DAHA EKLENDİ

12.Sırada- 45 Kişilik ve 40 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli)-1 Aralık 2013-V:4

13.Sırada- 45 Kişilik ve 50 Soruluk A,B,C,D,E Şıklı Test Sınv Anlz (Öğr. Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli) 1 Aralık 2013 V:4

 

45 VE 60 ÖĞRENCİLİK 50 SORULUK KLASİK SINAVLAR İÇİN OLANLAR DA EKLENDİ

Not: 60 Kişilik olan Sınav Analiz Formunu İstanbul'da Rıza Hocamız istemişti.

14.Sırada - 45 Kişilik ve 50 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli)-1 Aralık 2013-V:2

15.Sırada - 60 Kişilik ve 50 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıfla) ve Manüel Girişli)-1 Aralık 2013 V:2

 

NOT: 11, 12, 13, 14. ve 15. Sınav Analizleri hariç diğer Sınav Analiz Formlarının alt kısmında; En Yüksek Notu alan  1., 2. ve 3. öğrenci ile En Düşük Notu alan 1., 2. ve 3. öğrenci istatistiğinde bir öğrenci ismi birden fazla görülebilir. Bu durum şu an itibariye program için normaldir. Bu sorunu giderici yenileme yapıldığında analiz formları güncellenecektir.

Test Sınavı için Kodlama Formu TIKLA


28 Ekim 2013 Pazartesi Saat:13:40

BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

OKULUMUZ İÇİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE TARİHLER İTİBARİYLE GÜNCELLENDİ

İlçemiz 75.Yıl Devlet Hastanesinde Staj Uygulaması yapan; 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin "Beceri Eğitimi Değerlendirme Formları" öğretmen, öğrenci ve tarihler itibariyle güncellenmiş olup, 16/09/2013-25/10/2013 tarihleri arasındaki 1. "Beceri Eğitimi Değerlendirme Formları"nın sorumlu meslek dersi öğretmenleri tarafından doldurularak, imzalanmış şekilde,  

8 Kasım 2013 Cuma Gününe kadar okul idaresine teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Nuri ASLAN

Okul Müdürü 

BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ


25 Ekim 2013 Cuma Saat:09:40

PROJE GÖREVİ İÇİN ÖĞRETMENLERE RESMİ YAZI

Komik Ama Zihin Açıcı Projeleri Görmek İçin TIKLAYINIZ

Resmi Yazı için TIKLAYINIZ (Bilgi Amaçlı ve Okulumuz içindir)

 Proje Alacak Öğrencilerin Sınıf ve Derslere Göre sayı Dağılımı için TIKLAYINIZ (Okulumuz içindir)

Proje Programı için TIKLAYINIZ

(30 MB) Program ağır iniyor. Kayıt işlemini de yavaş yapabiliyor


22 Ekim 2013 Pazartesi Saat:11:30

SEÇMELİ DERS AÇIKLAMASI

Açıklamanın Tam Metni için TIKLAYINIZ


10 Ekim 2013 Perşembe Saat:08:20

22/d DOĞRUDAN TEMİN

MAL ALIMI İHALE EVRAK DOKUMALARINDA

GÜNCELLEME YAPILDI

 

100 Satırlı Doğrudan Temin Alım Programı (V:3) 29 Ocak 2014 Çarşamba Saat:11:15) için TIKLA

20 Satırlı Doğrudan Temin Alım Programı (V:13) 29 Ocak 2014 Çarşamba Saat:11:50 için TIKLA

 

 

(Önceki) 22/d Doğrudan Temin Mal Alimi Evrakları 10 Satırlı TIKLA


09 Ekim 2013 Çarşamba Saat:14:50

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE; GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MEB tarafından 7 Eylül 2013 tarihinde  28758  Sayı ile Resmi Gazetede  yayınlanan Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Bölüm Şefi ve Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. İlgili maddeler okulumuz faaliyet alanına göre düzenlenmiş olup, ilgililere imza karşılığı tebliğ edilmiştir.

Okul Müdürü Görev ve Sorumluluğu

Müdür Yardımcılarının Görev ve Sorumluluğu

Bölüm Şefi Görev ve Sorumluluğu

Öğretmenlerin Görev ve Sorumluluğu

Tümünü Zip Olarak İNDİR


09 Ekim 2013 Çarşamba Saat:13:55

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASINI

ŞU ANDA OKULUMUZ NASIL YAPIYOR

İşletmelerle ilgili belirsizlikler; MEB tarafından 7 Eylül 2013 tarihinde  28758  Sayı ile Resmi Gazetede  yayınlanan Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi başlıklı 88-(2)-f maddesinin  “ … Aynı işletmede aynı alanda mesleki eğitim gören 15 öğrenciye kadar bir koordinatör öğretmen görevlendirilir. Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir.” denen açıklaması kapsamında ve ayrıca da MEB ile yapılan telefon görüşmelerinde TIP II’nin de kaldırıldığı bilgisi (MEB bu konu ile ilgili yeni düzenlemelerin hazırlandığını söylediler) verildikten sonra başladı.

Bu durumun çözümü için; Okul Müdürlüğümüz tarafından  İLK ÖNCE şu uygulamalar yapıldı:

İlçemizde 240 personeli olan 1 tane Devlet Hastanesi vardır. TİP II’nin MEB tarafından iptal edildiği bilgisini aldıktan sonra, sadece bu personel sayının %10’u kadar 24 öğrencimize TİP I Sözleşmesi imzalatıp sadece bu öğrencilerimizin İşletmelerde Beceri Eğitimi derslerini hastanede yaptırabileceğimiz sonucu ortaya çıktı. Yani; artık hastaneye  sadece  TİP I Sözleşmesi yapılan öğrencilerin gönderileceği demek oldu. Geri kalan TİP II Sözleşmesi imzalatılmış ve ücret alamayan öğrencilerimiz ise geri okula çekildiler.

Biz de; 22 kişi olan 12/A sınıfı için, ilk 15 öğrenci için 1 gurup, geri kalan 7 öğrenci için de 1 gurup oluşturduk. Yönetmelik gereği de bu iki gurup için sadece 2 öğretmenimizi Koordinatör olarak görevlendirdik. Bu iki  öğretmenimize de haftada ancak 8 saat (maaş karşılığına bakılmaksızın) ek ders verebildik.

Okula çekilen öğrenciler için ise; başlangıçta Modül Dersler; sınıflar 8’erli bölünerek guruplar oluşturuldu. Bir hafta (geçen hafta) bu şekilde devam etti.

DAHA SONRA VE SON OLARAK  şu uygulamaya geçtik;

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 78/6-b ile 88/4 maddeleri kapsamında yeni bir düzenleme yaptık. Bu maddeler; Okulların Atölye ve Laboratuarlarının yeterli sayıda ve donanıma sahip olmamaları halinde, işletme ile okul müdürlüğü arasında bir protokol imzalanarak, İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulama derslerinin Hastanelerde yapılabilmesinin yolunu açmaktadır. BİZDE BU ŞEKİLDE YAPTIK: Okulumuzda yeterli uygulama Laboratuarımız olmadığından öğrencilerimizin sağlıklı bir uygulama eğitimi alabilmeleri için, ilgili maddeler kapsamında, İlçemiz 75.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği ile Okul Müdürü arasında bir PROTOKOL imzalandı ve okula çekilen ve TİP II ‘si olan öğrencilerimizin hepsi, uygulama derslerini hastanede yapabilmeleri  için geri hastaneye gönderildi.

BURADA ŞÖYLE BİR DURUM VAR:

TİP I Sözleşmesi olan 24 Öğrencimiz için dediğimiz gibi ancak 2 gurup yapıp 2 Koordinatör Öğretmene görev vermiştik. Diğer TİP II Sözleşmesi olup hastaneye geri gönderilen öğrencilerin “İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulama Dersi” Ders Öğretmenlerimize de DERS DERS GÖREV DAĞILIMI YAPILDI ve EK DERS ÜCRETLERİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN GİBİ DEĞİL DE NORMAL DERS OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ (Maaş karşılığı çıkıldıktan sonra geri kalan miktarın ödemesi yapılması şeklinde).   (Bu açıklamayı yazmayı unutmuşuz)Bu öğrencilerimize de, sınıflar ve dersler bazında;  her bir ders için GURUPLAR OLUŞTURULARAK (İlk 15 öğrenci için 1. Gurup, geri kalan öğrenciler için 2. gurup) öğretmenler görevlendirildi.

İlgili yönetmelik maddelerine uygun şekilde yapılan bu planlama ile öğretmenlerimize mağduriyetleri giderilebilecek derecede ders görevi verilme imkanı oluştu. Şu anda bu uygulamayı yapıyoruz ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulama Derslerinin tamamı ilçemiz hastanesinde yapılmakta ve Öğretmenlerimiz de gün boyu hastanede öğrencileri ile birlikte uygulamada bulunmaktadırlar.

Açıklamayı Pdf olarak İNDİR

Açıklamayı Word olarak İNDİR

 

(ÖRNEK) PROTOKOL

......................... Anadolu Sağlık Meslek Lisesinin 11. ve 12. sınıflarının Alan/Dal derslerinden Atölye Laboratuarlarında işlenmesi gereken derslerin ve derslere ait uygulamaların, Okulumuzun Atölye Laboratuarlarının yetersiz olması nedeniyle  ........... Devlet Hastanesinde Rotasyon Planı çerçevesinde yapmaları hususunda,

İş bu protokol tarafımızdan imza altına alınmıştır. …./09/2013

            …………………                                        ……………………….

       Okul Müdürü                                                Başhekim


08 Ekim 2013 Salı  Saat:13:15

2015-2019 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA ÖZET AÇIKLAMA

MEB 2015-2019 Stratejik Planlama ile ilgili "Hazırlık Programı" yayınladı. Bu programa göre okulların yapması gereken işlem basamaklarını özetleye çalıştık.

TIKLA (Pdf)

TIKLA (Word)

MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı için TIKLA (pdf)

 

STRATEJİK PLAN (okulumuz için) 2011-2014 Yılları TIKLA

Stratejik Plan için Faaliyet İzleme ve Değerlendirme Formu (Okulumuza ait) 2011-2014 Tıkla

 


03 Ekim 2013 Perşembe  Saat:16:55

PROJE PROGRAMINDA BAZI HATALARI FARK ETTİK.

 ONLARI DÜZELTTİK.

YENİ HALİNİ YAYINLIYORUZ

    Versiyon : 5 - Tarih: 03 Ekim 2013 dosyasın yaınlandı  

Proje Programı çalışması yeni olduğu için, çalışmanın bazı sayfalarında hatalar yapmışız. Fark ettikçe güncelleme yapıyoruz.

Program için TIKLAYINIZ

(30 MB) Program ağır iniyor. Kayıt işlemini de yavaş yapabiliyor


02 Ekim 2013 Çarşamba  Saat:12:30

HUZUR HAKKI ÖDEMESİNDEKİ BORDROLARDA GÜNCELLEME YAPILDI

 

  NOT : Aşağıda yer alan Huzur Hakkı ödemesi ile ilgili Excel Formlarının hepsi Son Hali (TIKLA) ile toplu hale getirilmiştir.

 

BİLGİ İÇİN: Bu ödemeler için önce Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ödenek bildirim için sistemleri açacak, okullar da ödenek miktarlarını girecekler, ödenek gelince de ödemeler yapılacaktır. Bu ödemeler Aralık ve Haziran Aylarında olabiliyor.

HUZUR HAKKI ÖDENEĞİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPILDI

Hesaplama Çalışma Tablosu için TIKLAYINIZ

Huzur Hakkı için Diğer Formlar ve Resmi Yazılar için TIKLAYINIZ

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden Huzur Hakkı ve Ek Ücret Miktarının Girilmesi için TIKLA

http://mtegm.meb.gov.tr/TR/admin_giris.asp

 

Huzur Hakkı Ek Ücret Ödeme Bordrosu

( İşletmeye öğrenci gönderen okulların, Meslek Dersi Öğretmenlerine ödeyeceği ücrettir)

Huzur Hakkı Ödeme Bordrosu

(Yıl Sonu Beceri Sınavında Görev alan Müdür, Meslek Dersi Öğretmenleri ve Hastaneden Görevlendirilen İşyeri Temsilcilerine ödenir)

Huzur Hakkı Ek Ödeme ve Talep Formu

(Bu Form sadece bilgi amaçlı konulmuştur. Bu form ile ödenek artık istenmiyor. Resmi yazı gelince Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Web Sayfasından direkt ödenek isteniyor.)

 

Huzur Hakkı Ek Ücret Onay ve Bordro Örmeği (jpg) - 06/11/2013-Örnek olarak konuldu

Huzur Hakkı Ek Ücret Ödemesi - "Ödeme Emri Belgesi" (jpg) - 06/11/2013-Örnek olarak konuldu

8/11/2013 Huzur Hakkı ve Ek Ücret Hakkında Mesleki ve Tek.Eğt.Genel Müdürlüğünün 02/11/2012 tarih ve  841-143286 Sayılı Yazısı

HUZUR HAKKI EK DERS ÖDEMESİ (1.ÖDEME)

2013 1.Dönem Huzur Hakkı Ek Ders Ödemesi Onay Excel Formu

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 19/04/2013 tarih ve 680393 sayılı yazıları

 

26 Eylül 2013 Perşembe Günü yayınladıklarımız

Word olarak İNDİR

PDF olarak İNDİR

ZİP olarak İNDİR


02 Ekim 2013 Çarşamba  Saat:09:10

HİZMET ALIMI İÇİN BİRKAÇ EVRAK DAHA EKLENDİ

Hizmet Tip Sözleşme EK-7

Kesin Teminat, Sözleşme ve Karar Pulu Resmi Yazılar

Muayene ve Kabul Formları

Teknik Şartname

Hizmet Alımı İş Bitimi SGK'ya Bildirim Resmi Yazısı

        ( ÖNEMLİ : Hizmet Alımı İhalesi yapıldıktan ve ihale uhdesinde kalan şirket ile sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içinde Tip Sözleşmeyi de ekleyerek SGK'ya resmi yazı ile bildiriniz.  SGK'dan, o şirketi işleme kaydettiklerini belirten cevap gelecektir.

       Hizmet Alım işi sonuçlandığında da; şirkete ödenen miktarlar ile ihaleye ait bazı bilgilerin yer aldığı resmi yazı SGK'ya gönderilir. SGK tarafından "Soğuk Damgalı" borcu yoktur ibareli resmi yazı gelince de şirkete Kesin Teminat iadesi yapılacaktır.


30 Eylül 2013 Pazartesi  Saat:18:45

PERFORMANS DOKUMANI HAZIRLANDI

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

 

(Excel) Performans Programı için TIKLAYINIZ

Ders Girilme alanı 500 satır, Öğrenci Listesi 40 öğrencilik yapıldı - 06/11/2013 Çar.- Versiyon:3


27 Eylül 2013 Cuma  Saat:09:33

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne

GÖRÜŞ ALMA YAZISI GÖNDERDİK

2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı, Okulumuz Boyabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 11. ve 12. sınıf 86 öğrencimiz ilçemizde tek olan 75. Yıl Devlet Hastanesinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulamasına başladılar. İşletmeye gönderdiğimiz öğrencilerimizden, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi personel sayısının %10’u olan 24 öğrencimize, ücret alacaklar için TIP I Sözleşmesi, geri kalan 62 öğrencimize de ücret almayacaklar için kullandığımız TIP II Sözleşmesi imzalanmıştı.

7 Eylül 2013 tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile yaptığımız telefon görüşmesinde TIP II Sözleşmesinin iptal edildiği belirtildiğinden,  62 öğrencimizin ilçemizde başka hastane bulunmadığı için işletmede Beceri Eğitimi yapamaması riski oluşmuştur. Bu durumda; İşletmelerde Beceri Eğitimine gönderemediğimiz öğrencilerimizi Okul Laboratuarlarında ders ders Beceri Eğitimine almamız gerekmekte olup, okulumuz laboratuarları öğrencilerimize yeterli beceri uygulaması yaptırabilecek bir donanıma sahip değildir.

Ancak; okulların Atölye ve Laboratuarlarının yeterli sayıda ve donanıma sahip olmamaları halinde ilgili yönetmeliğin 78/6-d maddesinde, “Okulda atölye, laboratuvar kurulmaması veya yeterli donanım bulunmaması hâlinde sektörle işbirliği çerçevesinde yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim birimlerinde alan/dal derslerinin eğitim ve öğretimi için ilgili alanın atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni görevlendirir.”denmekte, 88/4 maddesinde de“Okulda atölye ve laboratuvar kurulmaması veya yeterli donatım bulunmaması hâlinde sektörle işbirliği çerçevesinde yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim birimlerinde alan/dal derslerinin eğitim ve öğretimi için görevlendirilen öğretmenlerin bu görevleri koordinatörlük kapsamında değerlendirilmez” denmektedir.

Öğrencilerimizin beceri eğitimlerini tam ve yeterli şekilde işletmelerde alabilmeleri için, ilgili yönetmeliğin her iki maddesinde bahsi geçen “alan/dal” dersleri ibaresine; Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Haftalık Ders Çizelgesi “alan/dal” dersleri içinde yer alan “İşletmelerde Beceri Eğitimi” derslerinin bu madde kapsamında olduğu okul müdürlüğümüz tarafından değerlendirilmekte ve TİP II Sözleşmesi iptal edilen ve herhangi bir işletmeye gönderemediğimiz 62 öğrencinin ilçemizdeki 75. Yıl Boyabat devlet Hastanesinde Protokol imzalayarak burada “İşletmede Beceri Eğitimi”ni alan/dal dersi olarak işletmenin ilgili birimlerinde yaptırmak istemekteyiz. Bu değerlendirmemizin uygun olup olmadığına dair  görüşün Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden istenebilmesi hususunda; Gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                                        Nuri ASLAN

                                                                                                                                                                       Okul Müdürü

Resmi Yazımızı Görmek için TIKLAYINIZ

Bizim yaptığımız uygulama için "Ziyaretçi Defterine" Ali DURAK hocamıza yazdığımız cevabı okuyunuz


26 Eylül 2013 Perşembe  Saat:14:35

PERFORMANS ÖDEVLERİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPMAKTAYIZ.

EN KISA ZAMANDA PAYLAŞMAYA ÇALIŞILACAKTIR


26 Eylül 2013 Perşembe  Saat:14:35

HUZUR HAKKI VE EK ÜCRET ÖDEMESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Huzur Hakkı Nedir ve Ne Zaman ve Kimlere Ödenir?

Word olarak İNDİR

PDF olarak İNDİR

ZİP olarak İNDİR

NOT: Ödeme Bordroları güncellenmektedir. En yakın zamanda yayınlanmaya çalışılacaktır.

Bahsedilen evraklar 02/10/2013 tarihinde yayınlanmıştır)


24Eylül 2013 Salı Saat:09:55

REHBERLİK DOSYALARI

Rehberlik Yıllık Çerçeve Planı ile Sınıflar Bazında Rehberlik Planları için TIKLAYINIZ

Ayrıca Diğer Rehberlik Dokümanlarını:

http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/form_standar/sinif_rehber_prog/O_R_Y_P_E_O.pdf

sayfasında ve

http://orgm.meb.gov.tr/ sitesinin sol tarafında "Formlar-Standartlar" menüsünde bulabilirsiniz.


22 Eylül 2013 Saat:18:05

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık Planlar Yüklenmeye Başladı

"YENİ" YAZANLAR 2013/2014 YILINA AİTTİR.

DİĞERLERİ GEÇEN YILIN YILLIK PLANLARIDIR.

 

YILLIK PLANLAR

22 Eylül 2013 Pazar Günü 4 Adet Yıllık Plan Yüklendi

Mesleki ve Teknik Eğitim Programlar ve Öğretim Materyalleri için TIKLAYINIZ


GAZİLER HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

TIKLA


PROJE PROGRAMI ÇALIŞMASINDA YENİ DEĞİŞİMLER YAPILDI

   YENİSİ YAYINLANDI  

21 Eylül 2013 Cumartesi saat:13:55

    Versiyon : 4 dosyasın yaınlandı  

Versiyon:3'ün Değişim Gerekçesi: "Proje Alan Öğrencileri İşle" sayfasında; Ders Kodunu sadece sınıf ve şubede arıyor ve sınıf seviyesinde değilse uyarı veriyordu. Şimdi; Sınıf, Şube ve Gurup olarak arıyor ve uyarı veriyor.

Dosya yavaş inebilir...

Program için TIKLAYINIZ (30 MB)

(NOT: Programda hatalar fark edildikçe Versiyon Yükseltilerek tekrar yayınlanacaktır.)

            Yeni OÖ Kurumları Yönetmeliğinin 50/1 maddesi gereği   "Öğrenciler, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler" denmektedir. Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

1. Sınav, performans çalışması, Proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

2Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir.

          "Proje" için çalışmalar hazırlandı.  Excel de hazırlanmış olan çalışmada aşağıdakiler yer almaktadır. 

1. Proje Değerlendirme Formu 3 değişik şekilde

2. Proje Raporunun Yazılmasında İzlenecek Yollar ( Proje Hazırlama Dersinde yer alan verilerden düzenleme yapılmıştır.)

3. Proje Dilekçesi

4. Yeni OÖ Kurumları Yönetmeliğinde "Proje" adının geçtiği maddeler.

5. Öğretmenler için Proje alan öğrencilerin listesinin alınması.

3. Proje Süreçleri

Program için TIKLAYINIZ (30 MB)

(Bilgi İçin: Program formül çokluğundan yavaş kayıt yapmaktadır.)

PROJE RAPORUNUN YAZILMASI

2006 Yılına Ait Proje Hazırla Dersi Öğretim Programları (Bilgi için yer verilmiştir)


17 Eylül 2013 saat:13:30

KOORDİNATÖR ÖĞRETMENE

HAFTADA 8 SAAT VERİLMESİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR

                İşletmeler için Koordinatör Öğretmen Görevlendirmesi ve verilecek olan Ek Ders Sınırının belirlenmesi kapsamında; Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88/2-f maddesi yorumlanırken, "İşletmelerde Beceri Eğitimi" bir bütün olarak ele alınmış ve oluşturulan guruba tek Koordinatör Öğretmen görevlendirilerek sadece bir öğretmene haftada 16 saate kadar ek ders verilebileceği şeklinde yorumlamasını yapmıştık. Ancak; gerek diğer Sağlık Meslek Liseleri okul idarecileri ile yaptığımız görüşmelerde gerekse Endüstri Meslek Liselerinin yaptığı uygulamaları çerçevesinde bu durumu tekrar yorumlama gereği duyduk ve İşletmelerde Beceri Eğitimi her ne kadar bir bütün olarak ele almış olsak da ilgili madde bizi sınırlandırmaya zorlamış ve görevlendirilen bir Koordinatör Öğretmene haftada 8 saatten fazla ek ders verilemeyeceği şeklinde düşüncemiz oluşmuştur.

              Bu nedenle; Bakanlığımız tarafından bu konuda bir düzenleme yapılıncaya kadar, yersiz ödeme yapmamak için, okul müdürlüğümüz olarak  görevlendirdiğimiz Koordinatör Öğretmene haftada 8 saat ek ders verilmesi düşünülmektedir.

Nuri ASLAN- Okul Müdürü

MADDE 88-(2) f) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede bulunduğu günlerde yapılır. Aynı işletmede aynı alanda mesleki eğitim gören 15 öğrenciye kadar bir koordinatör öğretmen görevlendirilir. Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir.


13 Eylül 2013 saat:17:05

BİZ BÖYLE YORUMLADIK!

 İşletmelerde Beceri Eğitimi bir bütün olduğu için; Koordinatör Öğretmen haftanın 3 günü de sorumlusu olduğu gurubun başında işletmede bulunacaktır. Ancak, görevli olduğu saatler, günlere göre ayarlama yapılacaktır. Şöyle ki;

* 1. gün öğleden önce 3 saat, öğleden sonra 3 saat   = 6 saat

* 2. gün öğleden önce 3 saat, öğleden sonra 3 saat   = 6 saat

* 3. gün ise; öğleden önce 2 saat, öğleden sonra 2 saat = 4 saat olarak toplam: 16 saat Ek Ders ve Koordinatörlük Görevi verilerek gerek öğrenciler gerekse öğretmenlerimiz mağdur edilmemiş olacaktır. Okul Müdürümüz Nuri ASLAN, bu yöntemi önceki yıllarda da yaptığını ve başarılı olunduğunu söylemiştir.

 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL OLACAKTIR?

Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği: Resmi Gazete: 7 Eylül 2013 Sayı : 28758

Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi

MADDE 88-(2) Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

f) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede bulunduğu günlerde yapılır. Aynı işletmede aynı alanda mesleki eğitim gören 15 öğrenciye kadar bir koordinatör öğretmen görevlendirilir. Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir.

OKUL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ NASIL YAPIYOR

İşletmeye giden 11/A Sınıfında 20 öğrencimiz var. İlk 15 öğrenci gurubu için 1 Koordinatör Öğretmen görevlendirdik. Geri kalan 5 öğrenci için de 1 Koordinatör Öğretmen görevlendirebiliyoruz. Ama iki öğretmene de eşit dağılım olması için, toplam 20 kişi olan 11/A sınıfını 10'ar, 10'ar guruplara bölerek 2 öğretmene dağıttık ve iki koordinatör öğretmene eşit sayıda öğrenci verdik.

Tablonun Tamamı için TIKLAYINIZ

Burada; 2 gurup olarak oluşturulan 11/A sınıfından her bir gurup , haftada 3 gün işletmeye gitmeleri gerekmektedir (Dah.8 saat, Kadın 8 saat, Cer.8 saat). 11/A sınıfının 10 öğrencilik I. gurubuna o hafta içinde sadece Meslek Dersi Öğretmeni Saire KARADAĞ ve sadece bir defa görevlendirilme yapılmış olup, bu guruba o hafta içinde başkaca öğretmen görevlendirmesi yapılmamıştır. Saire KARADAĞ, o hafta Pazartesi ve Çarşamba Günleri İşletmede sorumlu olduğu 11/A I. Gurubuna Koordinatörlük görevini yerine getirecek ve işletmeye gidecektir. Bunun karşılığında 8+8=16 saat ek dersi maaş karşılığına bakılmaksızın verilecektir (ilçe için). Diğer öğretmenler için de aynı şey geçerlidir.

ANCAK; 11/A  I. Gurup öğrencilerin 3. günü için de görevli bir öğretmenin bulunması gerekir ki; Saire KARADAĞ'a verildiği takdirde ek ders ücreti tahakkuk ettirilememektedir. Öyle ki, işletmeye giden tüm guruplara 3. günü için öğretmen görevlendirmesi yapılamamaktadır.   Bu durumun çözümü şunlar yapılabilir:

 1)  İşletmelerde Beceri Eğitimi bir bütün olduğu için; Koordinatör Öğretmen haftanın 3 günü de sorumlusu olduğu gurubun başında işletmede bulunacaktır. Ancak, görevli olduğu saatler, günlere göre ayarlama yapılacaktır. Şöyle ki;

* 1. gün öğleden önce 3 saat, öğleden sonra 3 saat         = 6 saat

* 2. gün öğleden önce 3 saat, öğleden sonra 3 saat        = 6 saat

* 3. gün ise;öğleden önce 2 saat, öğleden sonra 2 saat = 4 saat olarak toplam: 16 saat Ek Ders ve Koordinatörlük Görevi verilerek gerek öğrenciler gerekse öğretmenlerimiz mağdur edilmemiş olacaktır. Okul Müdürümüz Nuri ASLAN, bu yöntemi önceki yıllarda da yaptığını ve başarılı olunduğunu söylemiştir.

2) O gün o işletmede bulunan başka bir öğretmenin takibine verilerek çözülebilmiştir.

3) 3. günler için ek ders verilmeden her öğretmene 2'şer saat  işletmeye gitmeleri istenebilir.

4) Gurubun Sorumlu Koordinatör Öğretmeninin,  3. gün işletmeye herhangi bir ek ders almadan tüm gün gitmesi istenebilir.  

NOT: Yukarıda yapılan açıklamalar, okulumuzun yorumudur. Yeni yönetmeliği biz bu şekilde yorumladık. Doğruluğu konusunda güvence verilmemektedir.


12 EYLÜL 2013 SAAT:09:17

Grup Sayısı Alanının korumasını açtım

ÖNEMLİ DEĞİŞİM!

İŞLETME DERSLERİ İÇİN OKUL, TÜM ÖĞRETMENLERİNE

TOPLAM KAÇ SAAT EK DERS VEREBİLECEĞİNİN HESABI

Önemli : Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde bu konu hakkında değişim var. Önceden "toplam ders yükünün iki katını geçemez" diyordu. Şimdi ise "toplam ders yükünü geçemez" diyor.

Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği: Resmi Gazete: 7 Eylül 2013 Sayı : 28758

MADDE 88- 2/c) İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez

Okul Müdürlüğü, İşletme Dersleri için Toplam Kaç saat Ek Ders Verebilir

Yeni Şekli için yapılmıştır.

12/09/2013 Versiyon:3

TIKLA


12 Eylül 2013 saat:18:55

YILLIK ÖDEV gitti PROJE geldi

"Yıllık Ödev" yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre artık yok. Yıllık Ödev yerine "Proje" gelmiştir. "Yıllık Ödev" için yaptığım çalışmayı "Proje" olarak yenileme çalışması devam etmektedir. En kısa zamanda yayınlanacaktır. Ayrıca "Proje Değerlendirme Formu"nun da nasıl olacağı, ne zaman toplanacağı ve hangi kriterleri içereceği konusunda araştırmalar yapılmaktadır.


06/09/2013 Saat:18:40

EXCEL ÖĞRENİYORUM!

                                 

                                 Metni Sütunlara çevirme ve Liste yapma             Düşeyara Fonksiyonu (Bir başka sayfadanVeri getirmek)

Video 1                                                                                     Video 2

Excel 2003'de bazı kolaylıkları anlatmaya çalışacağım. Birçok yerde işinize yarayacağını umuyorum.

İlk olarak Metni Sütunlara Dönüştürme, Verileri Birleştirme ve Liste Yapmayı anlatacağım.

İleriki günlerde diğer birçok kolaylıkları anlatmaya çalışacağım


06/09/2013 Saat:17:20

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI

DOKÜMANLARI HAZIRLANDI

Genel Kurul ve Veli Toplantısı Veliye Davetiye

Genel Kurul Gündem ve Ekleri

Okul Aile Birliği Genel Kurul Üyeler Şablonu

Bankadan Para Çekme Yetkisi

Yönetim Kurulu Başkanı (Sayın Velimiz)

Öğretmen için ileri günlerde Veli Toplantı Gündemi

Okul Kıyafeti için Dilekçe

Tümünü Zip olarak İNDİR


05/09/2013

SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI DOKÜMANLARI

(Word) "Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri" için TIKLAYINIZ

(Slayt) Gündem Maddeleri Sunusu için TIKLAYINIZ

NOT: Dokümanın Tamamını bilgisayarınıza indirip, Zip içinden çıkarıp, yeni bir Klasör içinde kopyaladığınızda; Sunu içinde yer alan açılamayan dosyalar da açılabilecektir.

TÜMÜNÜ İNDİR


Yeni Güncellenen

04/09/2013

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İÇİN BAŞLIK HAZIRLAMA

İşletmelerde Beceri Eğitimi Sözleşme Başlığı Hazırlamak

 (V:2 04/09/2013 tarihinde güncellendi. Kütük defterinden bilgi alma anlatıldı)

(Yukarıdaki program eski sözleşme başlığını içermektedir. İçinde kütük defterinden bilgi alma işlemi de anlatılıyor. Bu sözleşme başlığı değişti. Yeni sözleşme başlığı Yaz Stajı Formu içinde yeniden hazırlandı.

İncelemek için TIKLAYINIZ ......> Yaz Staj Programı 15 Ağustos 2014 Versiyon:5.3

-İşletmeler için Sadece Yeni Sözleme Başlığı (Excel) için TIKLA


HİZMET ALIMI DOĞRUDAN TEMİN FORM VE ÖDEME EVRAKLARINDA

SAYFALAR ARASI GEÇİŞ SAĞLANDI ve KÜÇÜK EKLEMELER YAPILDI

Hizmet Alımı (Doğrudan Temin) Ödeme Evrakları

Versiyon:7 28/08/2013 Saat:09:00


KANTİN KİRA ÖDEME TAKİP ÇİZELGESİ

TIKLA İNDİR

18/08/2013 Versiyon: 4

Not: Formda hatalar fark edildikçe; versiyon yükselterek ve tarih belirterek yeniden yayınlanmaktadır.


ÖĞRENCİ SİGORTA İŞTEN AYRILIŞ

Sigortalı Öğrencinin Staj Bitimi İşten Ayrılış Bildirgesi doldurulması ve bazı açıklamalar

Word olarak indir

Pdf olarak indir


18 YAŞINI DOLDURAN ÖĞRENCİNİN/KİŞİNİN SAĞLIK GÜVENCESİ

18 yaşını tamamlayan Öğrenci/Kişi Sağlık Güvencesi için ne yapmalıdır?

Asgari Ücret Gelir Testi Sınırları (Excel)


YILLIK ÖDEV DAĞILIMI

   ARTIK YILLIK ÖDEV LİSELERDE YOK 

(V:3-05/09/2013)

Yıllık Ödev Dağılımı Yenisi için TIKLAYINIZ

Yavaş inebilir


İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ


 

ÖĞRENCİ SİGORTA İŞLEMLERİ

-Öğrenci Sigorta Giriş İşlemleri Resimli Anlatım

-Öğrenci Aylık Sigorta Ödeme İşlemleri

-Öğrenci Sigorta Ödeme NAKİT

-Sigorta Ayrılış İşlemleri

 

-İşletmelerde Beceri Eğimi Öğrenci Sigortaları hakkında bazı bilgiler

 

-İşletmelerde Beceri Eğitimi Not Birleştirme Tablosu

-İşletmelerde Beceri Eğitimi Not Birleştirme Tablosu Diğer

 

 

-İşletmelerde Beceri Eğitimi (Hemşirelik Bölümü) Değerlendirme Formları PDF İndir

-İşletmelerde Beceri Eğitimi (Hemşirelik Bölümü) Değerlendirme Formu Excel

 

-İşletmelerde Beceri Eğitimi Sözleşme Başlığı Hazırlamak (Bu program eski sözleşme başlığını içermektedir. İçinde kütük defterinden bilgi alma işlemi de anlatılıyor. Bu sözleşme başlığı değişti. Yeni sözleşme başlığı Yaz Stajı Formu içinde yeniden hazırlandı.

İncelemek için TIKLAYINIZ ......> Yaz Staj Programı 15 Ağustos 2014 Versiyon:5.3 )

-İşletmeler için Sadece Yeni Sözleme Başlığı (Excel) için TIKLA

 

-TIP I Sözleşmesi    - Ücret Alacak olan Öğrenciler (Artık kullanılmıyor)

-TIP II Sözleşmesi - Ücret Alamayacak olan Öğrenciler (Artık kullanılmıyor)

 

 

-MEB Yeni Sözleşme Metni (word) için TIKLA

-MEB Yeni Sözleme Metni (pdf) için TIKLA

 

-Veli Muvafakat Belgesi

 

-İşletmelerde Beceri Eğitimi Değerlendirme Formu (Değişen önceki form)(Okulumuz için olan)

 


YAZ STAJI


-Yaz Stajı Açıklama Yazısı

-Yaz Stajı Öğrenci Dilekçesi

-Ambulans ve İl Dışı Veli Muvafakat

-İşletmelere yazılacak olan Resmi Yazı ile Sözleşme (14 Ağustos 2014 Versiyon:5.3 Güncellendi.)

-İşletmelerde Beceri Eğitimi Sözleşme Başlığı Hazırlamak (Yıl içi İşletmelerde Beceri Eğitimi için kullandığımız dosya)

-TIP I Sözleşmesi    - Ücret Alacak olan Öğrenciler  (Artık kullanılmıyor)

-TIP II Sözleşmesi - Ücret Alamayacak olan Öğrenciler (Artık kullanılmıyor)

-Yaz Stajı Hemşirelik ve ATT için Not Formu

-Yaz Stajı Diğer Matbuu Evraklar (Word)


YIL SONU BECERİ SINAVI


-Yıl Sonu Beceri Sınavı Not Çizelgeleri

-Yıl Sonu Beceri Sınavı Not Fişi (Son Birleştirme Formu)


ÜNİVERSİTE YOLUNDA


         Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin yükseköğretime geçiş için bilmesi gereken bazı ayrıntıları anlatmaya çalıştık. Bunlar; Sınavsız Geçiş, Sınavsız Geçiş Yapılabilecek alanlar, Ek Puan konusu ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hakkında olacaktır.

WORD olarak İNDİR

PDF olarak İNDİR


YIL SONUNDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER


-Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi Değerlendirme Formu

-Sosyal Etkinlik Toplum Hizmeti Proje Öneri Formları

-Tutanaklar (Ders Kesim Raporu, Yazılı Kağıdı Teslim Tutanağı, Tatil Adres Dilekçesi, Kulüp Yıl Sonu Raporu, Öğrenci İlişik Kesme Belgesi)

-Yıl Sonu İş ve İşlemler için Resmi Yazı

-Yıl Sonu Getirilen Evrakların Takibine Ait Şablon

-Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporlar  ( 9.Sınıflar 10.Sınıflar  11.Sınıflar  12.Sınıflar)


İHALE EVRAKLARI


HİZMET ALIMI DOĞRUDAN TEMİN İHALE EVRAKLARI

-Hizmet Alımı (Doğrudan Temin) Ödeme Evrakları (Versiyon : 9 - 17/09/2013 Saat: 14:00 ("Komisyon Onayı" sayfasında okulumuzun adı olan alan sehven kilitli kalmış, kilit açıldı.)

-Hizmet Alımı Bordro, Prim Miktarları, Hizmet Alımı İşverene Maliyeti ve Bazı Diğer Ayrıntılar  (Versiyon :9- 08 Ocak  2014 )

HİZMET ALIMI İÇİN BİRKAÇ EVRAK DAHA EKLENDİ (02 Ekim 2013 Çarşamba  Saat:09:10)

        ( ÖNEMLİ : Hizmet Alımı İhalesi yapıldıktan ve ihale uhdesinde kalan şirket ile sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içinde Tip Sözleşmeyi de ekleyerek SGK'ya resmi yazı ile bildiriniz.  SGK'dan, o şirketi işleme kaydettiklerini belirten cevap gelecektir.

Hizmet Alım işi sonuçlandığında da; şirkete ödenen miktarlar ile ihaleye ait bazı bilgilerin yer aldığı resmi yazı SGK'ya gönderilir. SGK tarafından "Soğuk Damgalı" borcu yoktur ibareli resmi yazı gelince de şirkete Kesin Teminat iadesi yapılacaktır.

Hizmet Tip Sözleşme EK-7

Kesin Teminat, Sözleşme ve Karar Pulu Resmi Yazılar

Muayene ve Kabul Formları

Teknik Şartname

Hizmet Alımı İş Bitimi SGK'ya Bildirim Resmi Yazı

 

MAL ALIMI DOĞRUDAN TEMİN (22/d) İHALE EVRAKLARI

 

    100 Satırlı ve 20 Satırlı olan Doğrudan Temin Programlarında Hata varmış. Düzeltildi.    29 Ocak 2014 Çarşamba  

DEĞİŞİM GEREKÇESİ : Bir önceki Versiyonlarda; "Muayene.6" sayfasında, Birim Fiyat ile Miktar çarpımında yanlış formül yazılmış, düzeltildi.

100 Satırlı Doğrudan Temin Alım Programı (V:3) 29 Ocak 2014 Çarşamba Saat:11:15) için TIKLA

20 Satırlı Doğrudan Temin Alım Programı (V:14) 28 Şubat 2014 Cuma Saat:10:36 için TIKLA


ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI İÇİN DENEME ŞABLONU-NOT HESAPLAMA


   ARTIK ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARI LİSELERDE YOK 

Öğrenciler yıl sonunda bazı şartları sağladıkları takdirde ya direkt, ya bazı derslerden sorumlu ya da yıl sonu başarı ortalamasını tutturarak sene kaybetmeden sınıf geçebilmektedirler. Bazen de öğrenci Ortalama Yükseltme Sınavına (OYS) girerek bu şartları sağlamakta, bazen de de yanlış derslerden OYS'ye girerek sınıf tekrarı yapmaktadır. İşte bu çalışma, özellikle yıl sonunda zayıf dersi fazla olan öğrencilerin ve ilgili sınıf rehber öğretmenlerinin faydalanacağı bir deneme şablonudur. Şablon sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir resmi bağlayıcılığı yoktur.

TIKLA ve İNDİR


SINAV İSTATİSTİK DEĞERLENDİRME FORMLARI


SINAV ANALİZ FORMLARI: (26/10/2013 tarihinde güncellendi.)

(Okulumuz sınıf listeleri eklenmiş olup, sınıf seçildiğinde öğrenci numarası ve ad/soyad gelmektedir.)

 1- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınav      - (En Fazla 50 Soruluk )- Tüm Okullar için - A-B Gruplu Şekilde (Liste Var)

 2- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınavı - (En Fazla 50 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Var)

 3- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınavı - (En Fazla 50 Soruluk )- Okulumuz için     (Liste Var)

 4- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınavı    - (En Fazla 50 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Var)

 5- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınavı - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Var)

 6- SINAV SONUÇ ANALİZ - Klasik Sınavı - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)

 7- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınavı    - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Var)

 8- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınavı    - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)

 9- SINAV SONUÇ ANALİZİ- Test Sınavı    - (En Fazla 50 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)

10-SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınav  - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)  50 Öğrencilik için yapılmıştır.

11-SINAV SONUÇ ANALİZİ- Klasik Sınav  - (En Fazla 40 Soruluk )- Tüm Okullar için (Liste Yok)  40 Öğrencilik 40 Soruluk

11.Sınav Analiz Formu için AÇIKLAMA: Versiyon 2 Tarih: 14 Kasım 2013 Saat:08:20 Bu Sınav Analiz Formunun Özellikleri: İçerisinde Manüel giriş için Analiz Formu da eklendi.  40 Öğrencilik ve 40 Soruluktur. Notu 50'den aşağı olan öğrencileri kırmızı ile gösteriyor. Soru sayısına göre not girilmesi için yeşil şekilde alan açıyor. İstatistik bilgilerinde düşük başarıları kırmızı ile yüksek başarıları yeşil renkte  gösteriliyor. En yüksek ile en düşük notu olan üç öğrencinin notları aynı olduğunda aynı öğrenci ismini gösteriyordu. Artık isimleri ayrı ayrı gösteriyor. Ayrıca Sınıf Listesi 27'ye çıkarıldı. Sınıf Listeleri girilerek tüm okullarımız rahatlıkla kullanabilirler. Kolay gelsin. Necdet KARABEK Müd.Yrd.TIKLA

İKİ ÇEŞİT SINAV ANALİZ FORMU DAHA EKLENDİ

 12.Sırada- 45 Kişilik ve 40 Soruluk Klasik Sınav Analizi (Öğrenci Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli)-15 Kasım 2013-V:3

 13.Sırada- 45 Kişilik ve 50 Soruluk A,B,C,D,E Şıklı Test Sınv Anlz (Öğr. Listeli (27 Sınıflı) ve Manüel Girişli) 15 Kasım 2013 V:3

 

NOT: 11, 12 ve 13. Sınav Analizi hariç diğer Sınav Analiz Formlarının alt kısmında; En Yüksek Notu alan  1., 2. ve 3. öğrenci ile En Düşük Notu alan 1., 2. ve 3. öğrenci istatistiğinde bir öğrenci ismi birden fazla görülebilir. Bu durum şu an itibariye program için normaldir. Bu sorunu giderici yenileme yapıldığında analiz formları güncellenecektir.

Test Sınavı için Kodlama Formu TIKLA


EK DERS HESAPLAMA VE PROGRAMI


SAĞLIK MESLEK LİSELERİ İÇİN

 Ek Ders Puantaj

VERSİYON: 8   Tarih: 29/10/2013 Saat: 08:50 TIKLA

DEĞİŞİM GEREKÇESİ: İşletmelerden alınan Koordinatörlük ek ders saati değişti.

 Ayrıca; Laboratuar Şeflerine görevleri karşılığı 8 saat ek ders verilebiliyor.

SAĞLIK MESLEK LİSELERİNDE EK DERS NASIL HESAPLANIR?    

 Excel Tablo için TIKLAYINIZ  Okul Kantinlerini Kiraya Veren Okullar için "Kantin Ödeme Tablosu"-Kulüp Seçimi Yapılması için Program (26/09/2015 tarihinde güncelleme yapıldı VERSİYON:3)

-Sosyal Etkinlik Toplum Hizmeti Proje Öneri Formları (Bu form 4 sayfalık formdur. A3 kağıdına arkalı önlü olarak sırasına göre yerleştirip çoğaltarak öğrencilere dağıtabilirsiniz. Toplu halde olmuş olur.)

-Kulüp kapsamında Toplum Hizmeti Nedir?


TKY ANKETLERİ VE BELGELERİ


ANKETLER (Yüklendi)

ANKET DEĞERLENDİRME AŞAMASI TABLOSU (Yüklendi)

KRİTER EKİPLERİ (Yüklendi)- Önce Kriter Ekipleri Kurunuz

 "TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU" Aralık ve Haziran Aylarında ilçe MEM'e gönderilir.


YILLIK ÖDEV HAKKINDA ÖRNEK DOSYALAR


   ARTIK YILLIK ÖDEV LİSELERDE YOK 

-Yıllık Ödev Dağılımı Yenisi için TIKLAYINIZ (30.4 MB)(V:3-05/09/2013)Yavaş inebilir YILLIK ÖDEV gitti PROJE geldi. Hazırlanıyor...

-Yıllık Ödev Dağılım Programı

-Yıllık Ödev Konusu için Yapılması Gerekenlere Ait Açıklamalar

-Yıllık Ödev Yönetmeliği

-Yıllık Ödev Değerlendirme Formu


ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR


Tüm liselerin Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları kaldırıldı

Evraklar 1        Evraklar 2


BAZI DOSYALAR


Takdir Teşekkür Hesaplama Office 2003 Tıkla

Takdir Teşekkür Hesaplama Office 2007 Tıkla


-Not Hesaplama Şablonu (Öğretmenler için ) NOT: Liselerde geçer not puan değeri 50 olduğu için, program henüz güncellenmedi. En kısa zamanda güncellenecektir!


-Başarı Durum Analiz Formu  (İlköğretim Okulları için)


-BOY KİTLE INDEKSİ (BKI) ÖĞRENME TABLOSU31/12/2015 tarihinde güncellendi.V:2.0


-PERSONEL PROGRAMI


-KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ FORMU


-UYGULAMALI EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU (EK-1)


-ÖRNEK MEZUNİYET TÖRENİ DAVETİYESİ        Ön Yüzü        Arka Yüzü


-ÖĞRENCİ BİLGİ BULMA ŞABLONU


-Okul Aile Birliği Genel Kurul Üyeler Şablonu


-Personel Kimliği Yazdırmak için Excel Çalışması

VERSİYON : 3  Tarih: 13/02/2014 Bu açıklama yazısı çıktıda görülüyormuş, artık görülmeyecek. Ayrıca;  Yazdırma işlemi yaparken küçük kaymalar meydana geliyorsa, Kimlik Programında küçük düzenleme yaptım. Satırlar, Sütunlar ve hücrelerde ince ayarlama yapabilirsiniz. Formüller bozulmaz. Kimlik kartından tam ayarında birkaç fotokopi alınız. Bu fotokopiler üzerinde çıktı alarak ince ayar yapınız. Sorun çözülecektir. Kolay gelsin...


-Fotoğraflı Öğrenci Kimlik Kartı Oluşturma Programı için TIKLA (VERSİYON:3 - 02/10/2013- Office 2007 için Makro Güvenlik ayarlarının düşürülmesinin anlatımı eklendi.)ÖNEMLİ NOT: 1 Temmuz 2014 tarihinde bir güncelleme yapmıştım. Bu güncellemede makrolar anlayamadığım bir nedenden silinmiş. Program çalışmadığı için, Sultanbeyli Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ömer GÜMÜŞ ile H. Rasim Uzer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Memuru Arkadaşlar mail göndermişlerdi. Ben farklı bir hata olduğunu düşünerek yön göstermeye çalışıyordum. Fakat asıl hata makroların silinmiş olmasıymış. Her iki arkadaştan ve programı kullanmak için uğraşan arkadaşlardan özür dilerim. Bir önceki versiyonu tekrar yüklüyorum. İnşallah sorun çıkmaz...(Necdet KARABEK)


-Kayıt Formu ve Kayıt Bildirgesi


-HYS (Harcama Yönetim Hesabı ) Kılavuzu


-Mezuniyet Töreni Davetiyeyi (Excel)


KAZA-İ RÜŞT BELGESİ


                 KPSS merkezi yerleştirme işlemlerine başvuran adayların bir meslek veya sanat okulundan mezun olmuş olması kaydıyla merkezi yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle kaza-i rüşt kararı almış veya 18 yaşını tamamlamış olması gerekmekte olup, bir meslek veya sanat okulundan mezun olmayan adayların ise merkezi yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.

            Kamu kurum ve kuruluşlarına memur ve sözleşmeli personel olarak atanabilmek için aranan kazai rüşt kararı ve 18 yaş şartına ilişkin açıklama.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memuriyete girişte yaş” başlıklı 40 ıncı maddesinde “Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

KPSS merkezi yerleştirme kılavuzlarında ise “İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

…

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)…” ve “Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir…” açıklamalarına yer verilmektedir. Dolayısıyla KPSS merkezi yerleştirme işlemlerine başvuran bir meslek veya sanat okulundan mezun adayların yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle kazai rüşt kararı almış veya 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle bu şartları taşımayan adayların yerleşseler dahi atanmaları mümkün değildir.

 

Kazai Rüşt Nedir?

   

Kazai rüst kararı için Dilekçe Örneği

 

Önek Kaza-i Rüşt Kararı için TIKLA

Kaç Yaşınızda olduğunuzu öğrenmek için tıklayınız

 


Mail Gönderebilirsiniz

necdetkarabek55@hotmail.com

OKUL TEL : 0(368)3153535

Çalışmaların eklemesi devam edecektir. Necdet KARABEK